Organizational structure

ISI CAS Management

Directorate

Director

Deputy Director

Deputy Director

Secretariat of the Director

Supervisory Board

Chairman

 • prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. ÚFM AV ČR, v. v. i.

Deputy chairman

 • Ing. Filip Plešinger, Ph.D. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Secretary

 • Bc. Světlana Hanáková ÚPT AV ČR, v. v. i.

Members

 • prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. MU, PřF
 • Ing. Jan Kůr Mesing, spol. s r. o.
 • prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. VUT v Brně, FSI

Council of the ISI

Chairman

 • Ing. Pavel Jurák, CSc. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Deputy chairman

 • Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Secretary

 • Ing. Jan Slaměník, CSc. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Members

 • Ing. Ondřej Číp, Ph.D. ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D Univerzita Palackého v olomouci, PřF
 • prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D VUT v Brně, FSI
 • Mgr. Petr Klapetek, Ph.D. Český metrologický institut
 • prof. Ing. Josef Lazar, Dr. ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. MU, PřF Ústav fyziky kondenzovaných látek
 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc. ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Zenon Starčuk, CSc. ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Ondřej Číp, Ph.D. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Research Departments

New Technologies
Ing. Martin Zobač, Ph.D.

Thin Layers

Electron Beam Technology

Electron Lithography

Electron Microscopy
Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.

Electron Optics

Microscopy and Spectroscopy of Surfaces

Microscopy and Microanalysis

Microscopy for Biomedicine

Environmental Electron Microscopy

Mircoscopy for Material Science

Magnetic Resonance and Cryogenics
Ing. Zenon Starčuk, CSc.

Magnetic Resonance

Cryogenics and Superconductivity

Medical Signals
Ing. Pavel Jurák, CSc.

Art. Intelligence and Medical Technologies

Computational neuroscience

Microphotonics
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.

Levitation photonics

Complex photonics

Biopfotonics a optofluidics

Coherence Optics
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.

Coherent Lasers and Interferometry

Laser Technology

Support departments

Human Resources and Payroll Department

Zdeňka Sigmundová

Economic Administration

Ing. Petr Kalivoda

Centre of Information Technologies

Richard Tannenberg

Library

Miluše Lángová

Technical Department

Ing. Jiří Kališ

Project Management

Ing. Tereza Zdražilová

Public Relations

Ing. Pavla Schieblová