Organizační struktura

Vedení ÚPT AV ČR

Ředitelství

Ředitelka

 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

Zástupce ředitelky pro vědecko-výzkumnou činnost

 • prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.

Zástupce ředitelky pro ekonomicko-technickou činnost

 • Ing. Bohdan Růžička, Ph.D. MBA

Sekretariát ředitelky

 • sekretářka: Bc. Světlana Hanáková
 • asistent: Ing. Jan Slaměník, CSc.

Dozorčí rada

Předseda

 • prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. ÚFM AV ČR, v. v. i.

Místopředseda

 • Ing. Filip Plešinger, Ph.D. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Tajemnice

 • Bc. Světlana Hanáková ÚPT AV ČR, v. v. i.

Členové

 • prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. MU, PřF
 • Ing. Jan Kůr Mesing, spol. s r. o.
 • prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. VUT v Brně, FSI

Rada ÚPT AVČR, v.v.i.

Předseda

 • Ing. Pavel Jurák, CSc. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Místopředseda

 • Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Tajemník

 • Ing. Jan Slaměník, CSc. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Členové

 • Ing. Ondřej Číp, Ph.D. ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci
 • prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D VUT v Brně, FSI
 • Mgr. Petr Klapetek, Ph.D. Český metrologický institut
 • prof. Ing. Josef Lazar, Dr. ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. MU, PřF,
  Ústav fyziky kondenzovaných látek
 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc. ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Zenon Starčuk, CSc. ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Martin Zobač, Ph.D. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Výzkumná oddělení

Speciální technologie
Ing. Jaroslav Sobota, Csc.

Tenké vrstvy

 • Ing. Tomáš Fořt, Ph.D.

Elektronové technologie

 • Ing. Martin Zobač, Ph.D.

Elektronová litografie

 • doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.

Elektronová mikroskopie
Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.

Elektronová optika

 • Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.

Mikroskopie a spektroskopie povrchů

 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

Mikroskopie a mikroanalýza

 • Ing. Filip Mika, Ph.D.

Mikroskopie pro biomedicínu

 • Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.

Environmentální elektronová mikroskopie

 • Ing. Vilém Neděla, Ph.D.

Magnetická rezonance a kryogenika
Ing. Zenon Starčuk, CSc.

Magnetická rezonance

 • Ing. Zenon Starčuk, CSc.

Kryogenika a supravodivost

 • Ing. Aleš Srnka, CSc.

Medicínské signály
Ing. Pavel Jurák, CSc.

Medicínské signály

 • Ing. Pavel Jurák, CSc.

Optické mikromanipulační techniky
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.

Optické mikromanipulační techniky

 • prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.

Koherenční optika
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.

Koherentní lasery a interferometrie

 • Ing. Ondřej Číp, Ph.D.

Vysokovýkonové laserové technologie

 • doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Podpůrná oddělení

Personální úsek a mzdová účtárna

Zdeňka Sigmundová

Ekonomický úsek

Ing. Petr Kalivoda

Středisko informačních technologií

RNDr. Miroslav Lýčka

Knihovna

Miluše Lángová

Technické oddělení

Ing. Jiří Kališ

Podpora projektů

Bc. Zoja Tesař-Svobodová