Organizační struktura

Vedení ÚPT AV ČR

Ředitelství

Ředitel

Zástupce ředitele pro vědecko-výzkumnou činnost

Zástupce ředitele pro ekonomicko-technickou činnost

Sekretariát ředitele

Dozorčí rada

Předseda

 • prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. ÚFM AV ČR, v. v. i.

Místopředseda

 • Ing. Filip Plešinger, Ph.D. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Tajemnice

 • Bc. Světlana Hanáková ÚPT AV ČR, v. v. i.

Členové

 • prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. MU, PřF
 • Ing. Jan Kůr Mesing, spol. s r. o.
 • prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.  VUT v Brně, FSI

Rada ÚPT AVČR, v.v.i.

Předseda

 • Ing. Pavel Jurák, CSc. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Místopředseda

 • Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Tajemník

 • Ing. Jan Slaměník, CSc. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Členové

 • Ing. Ondřej Číp, Ph.D.ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci
 • prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.DVUT v Brně, FSI
 • Mgr. Petr Klapetek, Ph.D.Český metrologický institut
 • prof. Ing. Josef Lazar, Dr.ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.MU, PřF,
  Ústav fyziky kondenzovaných látek
 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc.ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Zenon Starčuk, CSc.ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Martin Zobač, Ph.D.ÚPT AV ČR, v. v. i.

Mezinárodní poradní sbor ředitele ÚPT AVČR

Tajemník

 • Michal Macek, PhD ÚPT AV ČR, v. v. i.

Členové

 • Prof. Tewodros AsefaRutgers University, New Jersey, USA.
 • Prof. Dr. rer. nat. et Ing. habil. Christoph HaberstrohTechnical University Dresden, Německo
 • Dr. Ondřej Křivánek FRSNion Company, USA.
 • prof. Marek MalikImperial College, London, UK.
 • Dr. rer. nat. Michael MerkelFOCUS Electronics GmbH, Leipzig, Německo.
 • Dr. Joseph J. NiemelaICT Trieste, Itálie
 • Prof. Monika Ritsch-MarteMedical University of Innsbruck, Rakousko.
 • Prof. Philip St. J. Russell, FRSMax-Planck Institute for the Science of Light, Erlangen, Německo.
 • Prof. Thorsten SchummVienna University of Technology, Vienna, Rakousko.
 • Prof. Steve R. WilliamsUniversity of Manchester, Manchester, UK.

Výzkumná oddělení

Speciální technologie
Ing. Martin Zobač, Ph.D.

Tenké vrstvy

Elektronové technologie

Elektronová litografie

Elektronová mikroskopie
Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.

Elektronová optika

Mikroskopie a spektroskopie povrchů

Mikroskopie a mikroanalýza

Mikroskopie pro biomedicínu

Environmentální elektronová mikroskopie

Mikroskopie pro materiálové vědy

Magnetická rezonance a kryogenika
Ing. Zenon Starčuk, CSc.

Magnetická rezonance

Kryogenika a supravodivost 

Medicínské signály
Ing. Pavel Jurák, CSc.

Um. inteligence a medicínské technologie 

Výpočetní neurovědy 

Mikrofotonika
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.

Levitační fotonika

Komplexní fotonika

Biofotonika a optofluidika

Koherenční optika
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.

Koherentní lasery a interferometrie

Vysokovýkonové laserové technologie

Podpůrná oddělení

Personální úsek a mzdová účtárna

Zdeňka Sigmundová

Ekonomický úsek

Ing. Petr Kalivoda

Středisko informačních technologií

Richard Tannenberg

Knihovna

Mgr. Jana Uchočová

Technické oddělení

Ing. Jiří Kališ

Podpora projektů

Ing. Tereza Zdražilová

Komunikace s veřejností a médii

Ing. Pavla Schieblová