Mikroskopie a mikroanalýza

Tým má zkušenostmi ve vývoji, užití a metodologii rastrovací elektronové mikroskopie. Rozvíjí a nabízí několik unikátních metod zobrazování a analýz pevných látek se subnanometrovým prostorovým rozlišením.
Metoda pozorování při velmi nízkých energiích byla vyvinuta v ÚPT a jsou jí vybaveny mikroskopy MAGELLAN 400 (rozlišení až 0,5 nm při 2 keV a 1,5 nm při 200 eV) VEGA I Tescan a JEOL JSM6700 F. V oblasti nízkých energií elektronů se setkáváme s množstvím nových kontrastních mechanismů odhalujících elektronickou a krystalickou strukturu preparátu.
Další metodou je zobrazování nevodivých materiálů s vysokým prostorovým rozlišením bez nutnosti jejich pokovení.

Zobrazujeme následující materiály v odražených i prošlých elektronech (STEM):

  • kovy a jejich slitiny (multivrstvy, kontrastní nanokrystaly, TRIP oceli)
  • syntetické materiály a polymery (uhlíkové nanotrubky, P3HT, diamanty)
  • pokročilé materiály (grafen, solární články, biosenzory, značkovací nanočástice)
  • přírodní a biologické materiály (dentin, bakterie, ultratenké řezy)

A analyzujeme je energiově disperzní rentgenovou mikroanalýzou (EDX), difrakcí zpětně odražených elektronů (EBSD), katodoluminiscencí a cryo elektronovou mikroskopií.