AV21
Ve dnech 21. 10. - 23. 10. 2020 se koná již 10. ročník Konference LASER 59, multioborové setkání lidí pracujícími s lasery. Pořadatelem je ÚPT AV ČR ve spolupráci s FÚ AV ČR, za přispění Projektu Strategie AV21, program „Světlo ve službách společnosti“. pokračování
Výzkum
Ústav přístrojové techniky AV ČR nabízí 23 témat letních stáží pro studenty. Staňte se na jeden prázdninový měsíc vědcem a zažijte dobrodružství z objevování ve špičkových laboratořích! pokračování
AV21
Dne 27. - 31.7.2020 se skupina Environmentální elektronová mikroskopie zúčastní mezinárodního workshopu Korelativní in-vivo zobrazování rostlinných a bio-polymerních vzorků na Universitě v Innsbrucku. pokračování
AV21
Dne 25. 6. 2020 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR uskutečnil Workshop v rámci výzkumného programu Diagnostické metody a techniky. pokračování
AV21
ČRo Plus, rozhovor dr. Viléma Neděly z ÚPT AV ČR a dr. Marka Bučka (Slovenská akademie věd) představují téma pokračování
ÚPT
V pátek 19. června 2020 navštívilo ÚPT AV ČR vedení Akademie věd České republiky. Pro jedenáctičlennou delegaci, v čele s předsedkyní RNDr. Evou Zažímalovou, CSc, byl připraven vskutku hodnotný program. pokračování

Stránky