ÚPT
Program, který ÚPT připravilo pro zvídavé návštěvníky 11.3. 2020- zahájení, 12.3.2020 – exkurze laboratořemi ÚPT a 14.3. 2020 – přednáška v digitáriu Hvězdárny v Brně na téma „Elektronová mikroskopie živých vzorků aneb ono se to hýbe!“ pokračování
Konference
Konference Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation se bude konat 15. - 19. 6. 2020 v hotelu Skalský dvůr. pokračování
Výzkum
Setkání Centra elektronové a fotonové optiky v rámci programu Národní centra kompetence 1. pokračování
Výzkum
Dne 20. 1. 2020 od 9.00 hod. se v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky AV ČR uskuteční workshop na téma: Quantum optics and quantum phase transitions. pokračování
AV21
Dne 20. prosince 2019 se uskutečnila přednáška prof. Tewodrose Asefy z Rutgers Universuty, USA. pokračování
Výzkum
Dne 19.prosince 2019 se v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v. v. i. uskutečnila veřejná přednáška profesora Petera Jonase Institute of Science and Technology Austria, vedoucího výzkumné skupiny zabývající se synaptickou komunikací v mikroobvodech Hippocampu s názvem „Nanofyziologie centrálních synapsí“. Přednáška byla realizovaná v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. pokračování

Stránky