Speciální technologie

Oddělení Speciálních technologií je součástí Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. v Brně. Skládá se ze tří skupin, a to: skupiny Elektronové litografie, skupiny Elektronové technologie a skupiny Tenkých vrstev. Zabývá se především vývojem technologií a konstrukcí technologických zařízení, které představují nezbytné zázemí pro stavbu elektronově optických přístrojů pracujících ve vakuovém, resp. ultravakuovém prostředí. Mezi tyto technologie patří především svařování a mikroobrábění elektronovým svazkem (paprskem), pájení ve vakuu, vývoj a výroba vakuových průchodek, apod.

Oddělení se dále zabývá magnetronovým naprašováním a charakterizací tenkých vrstev. Vytváříme povlaky (např.Al, Si ,Mo, Ti, Ni, Ag, C, ITO, Nb, W, TiN, Si3N4, SiO2 a jejich kombinace). Připravujeme multivrstvé systémy pro rentgenovou optiku s nanometrovými tloušťkami dvouvrstev o sumární tloušťce desetin mikrometru s přesností v oblasti desenin nanometru. Spolupráce s ovrstvovacími centry v ČR vedla k zkoumání perspektivních povlaků uhlíku, nitridu uhlíku a nanostrukturovaných multivrstev a nanokompozitů na bázi uhlíku pro nástroje. V současné době jsme jedním ze dvou pracovišť v ČR nabízejících charakterizaci tvrdých otěruvzdorných povlaků dynamickým impaktním testerem.

ISI-ST-EBL

 

Třetí skupinou oddělení Speciální technologie je skupina Elektronové litografie (EBL). Zabývá se výzkumem technologie mikrolitografie pomocí elektronového litografu. Činnost skupiny je zaměřena zejména na velkoplošné mikrostruktury pro difrakční optické elementy pro formování laserového svazku, na submikronmetrové difrakční holografické struktury pro průmyslové aplikace holografie a na struktury v tenkých vrstvách kovů a dielektrik na křemíkových podložkách pro biosenzory a vodivostní chemické senzory.