Oblasti výzkumu

Elektronové a plazmové technologie

Elektronová litografie
Nanolitografie
Mikrolitografická technologie
Průmyslová holografie pomocí elektronové litografie
Elektronová litografie pro nanotechnologie
Elektronové technologie
Vakuové elektrické průchodky
Pájení ve vakuu
Svařování elektronovým svazkem
Tenké vrstvy
Depozice a charakterizace tenkých vrstev magnetronovým naprašováním