Projekty

Dlouhodobý koncepční rozvoj 2012 – 2017, reg. č.: RVO:68081731

ÚPT č. Název projektu Řešitel v ÚPT Funkce Agentura Reg. č.
140101 INSPIRE-MED INtegrovaná magnetická rezonanční spektroskopie a multimodální zobrazování pro výzkum a vzdělávání v medicíně Ing. Zenon Starčuk, CSc. S EC 813120
144304 Modernizace národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging Ing. Zenon Starčuk, CSc. S MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045
144303 Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Ing. Zenon Starčuk, CSc. S MŠMT LM2018129
236001 Predikce Efektu Stimulace u pacientů s Epilepsií (PRESEnCE) Ing. Pavel Jurák, CSc. S MZ NV19-04-00343
443002 Vícedimenzionální nelineární optomechanika levitujících nanosystémů prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř GA ČR 19-17765S
625001 Difraktivní a refraktivní optika pro pokročilé zabezpečení dokumentů a cenin doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. Ř MV ČR Vl3VS/735
621101 Návrh a výroba pokročilých difraktivních optických elementů a jejich aplikace do průmyslu doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. S MPO FV40197
591101 Scintilační detektory pro speciální použití v SEM Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. S MPO FV30271
583002 Spektroskopie a mikroskopie chemických látek v ledu pro environmentální a farmaceutické účely Ing. Vilém Neděla, Ph.D. S TA ČR 19-08239S
583003 Pokročilé simulace interakcí elektronů s plynem pro vysoce účinnou detekci sekundárních elektronů při dynamických in-situ experimentech v EREM. Ing. Vilém Neděla, Ph.D. Ř GA ČR 19-03909S
581202 High-tech chlazený držák vzorků s integrovanou detekcí elektronů a řídícím softwarem pro optimalizaci termodynamických podmínek v komoře vzorku EREM Ing. Vilém Neděla, Ph.D. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015020
460904 Large Volume Metrology Applications Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET SRT_i05 LaVa
464301 Mezioborově orientovaná spolupráce v metrologii s chladnými kvantovými objekty a vláknovými sítěmi Ing. Ondřej Číp, Ph.D. Ř MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008460
460902 Coulomb Crystals for Clocks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET SRT-f07 CC4C
460905 18SIB06 TiFOON - Advanced time/frequency comparison and dissemination through optical telecommunication networks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET 18SIB06 TiFOON
463001 Koherentně programovatelný zdroj neklasického světla Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S GA ČR 19-14988S
822504 Využití laserových a hybridních technologií v energetických zařízeních doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. S TA ČR FW01010293
822503 Pokročilé metody laserové svařování pro automobilový průmysl doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Ř TA ČR TH04010366
495003 Metody přenosu a detekce scintilačního záření s optickými vlákny a energetickým rozlišením zdrojů ionizujícího záření Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. Ř MV ČR VI3VS/730
492501 Nelineární difrakční vláknové prvky pro senzorické systémy Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. S TA ČR FW01010379
713301 Ekologická role polyhydroxyalkanoátů u cyanobakterií Mgr. Ota Samek, Dr. S GA ČR 19-29651L
713003 Řízená evoluce bakterií produkujících polyhydroxyalkanoáty Mgr. Ota Samek, Dr. S GA ČR 19-20697S
481201 Technologie pro pokročilou optiku a její průmyslová aplikace Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. Ř MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020294
481102 HyPerSpec - vývoj hyperspektrálních kamer pro biotechnologické aplikace a analýzu prvku Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. S MPO FV40455
343003 Souhra konvektivního přenosu tepla a turbulentních proudění s rotací v klasických a kvantových fázích kryogenního helia Ing. Pavel Urban, Ph.D. S GA ČR GA-20-00918S
242501 Integrovaný telemedicínský systém pro včasnou detekci poruch perireferní perfuze, monitoring a personalizovanou aplikaci neinvazivních terapii se specifickým zaměřením na pacienty s chronickými onemocněními Ing. Vlastimil Vondra, Dr. S TA ČR FW01010543
104301 Lokalizace epileptického ložiska a pokročilá analýza vysokofrekvenčního intrakraniálního EEG Ing. Petr Klimeš, Ph.D. Ř MŠMT LTAUSA18
840101 Super-Pixels: Redefining the way we sense the world. Stephen Simpson, Dr. S EC 829116
282503 Umělá inteligence pro autonomní klasifikaci EKG v rámci online telemedicínské platformy Ing. Filip Plešinger, Ph.D. S TA ČR FW01010305
604301 Holografická endoskopie pro in vivo aplikace prof. Mgr. Tomáš Čižmár, Ph.D. Ř MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000476