Projekty

Dlouhodobý koncepční rozvoj 2012 – 2017, reg. č.: RVO:68081731

ÚPT č. Název projektu Řešitel v ÚPT Funkce Agentura Reg. č.
144302 Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging Ing. Zenon Starčuk, CSc. S MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775
144301 Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Ing. Zenon Starčuk, CSc. S MŠMT LM2015062
232201 Pokročilá technologie pro neinvazivní diagnostiku srdeční elektro-mechaniky - VDI monitor Ing. Pavel Jurák, CSc. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004993
444301 ALISI - Centrum pokročilých diagnostických metod a technologií - NPU prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř MŠMT LO1212
443001 Řízená evoluce dynamických elementů v enzymech s využitím mikrofluidních čipů prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. S GA ČR GA16-07965S
443201 Centrum excelence pro klasické a kvantové interakce v nanosvětě prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř GA ČR GB14-36681G
458501 International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ř AV ČR VVAM-18-06
451201 Aplikace pokročilých interferometrických metod pro měření povrchů v optické výrobě prof. Ing. Josef Lazar, Dr. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004735
452301 Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie prof. Ing. Josef Lazar, Dr. S TA ČR TE01020233
550001 Sources, Interaction with Matter, Detection and Analysis of Low Energy Electrons 2 Ing. Ilona Müllerová, DrSc. S EC FP7 606988 SIMDALEE2
552303 Elektronová mikroskopie (WP9) Ing. Ilona Müllerová, DrSc. S TA ČR TE01020118
552301 Elektronová mikroskopie (WP2) Ing. Ilona Müllerová, DrSc. S TA ČR TE01020118
552302 Elektronová mikroskopie (WP3) Ing. Ilona Müllerová, DrSc. S TA ČR TE01020118
Academic TTO Ing. Ilona Müllerová, DrSc. S MŠMT CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000626
591101 Scintilační detektory pro speciální použití v SEM Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. S MPO FV30271
593002 Kvantitativní zobrazování radiačně senzitivních vzorků pomocí korelativní detekce signálů v cryo-SEM Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. Ř GA ČR GA17-15451S
592301 Elektronová mikroskopie (WP1) Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. S TA ČR TE01020118
581201 High-tech detekční systémy pro elektronovou mikroskopii Ing. Vilém Neděla, Ph.D. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004693
334301 Podpora členství ve Vědecko-technologické radě Mezinárodního ústavu chladírenského Ing. Aleš Srnka, CSc. Ř MŠMT LTV17024
461101 Pokročilé systémy délkové měřící techniky pro limitní provozní podmínky Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S MPO FV10336
460904 Large Volume Metrology Applications Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET SRT_i05 LaVa
461201 Laserové snímače délky pro diagnostiku geometrických rozměrů a povrchových vad v přesném strojírenství Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004676
460902 Coulomb Crystals for Clocks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET SRT-f07 CC4C
462101 Soubor prvků pro fotonickou komunikaci Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S TA ČR TH01011254
460101 CLOck NETwork Services: Strategy and innovation for clock services over optical-fibre networks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EC 731107
113003 Komplexní umělé elektromagnetické struktury a nanostruktury prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. S GA ČR GA17-00607S
Optomechanika koloidních fotonických struktur v slabě tlumeném režimu Mgr. Oto Brzobohatý Ph.D. Ř GA ČR 18-27546S
562301 Elektronová mikroskopie (WP5) RNDr. Luděk Frank, DrSc. S TA ČR TE01020118
213002 Analytické metody pro pokročilou identifikaci komorové dyssynchronie Ing. Josef Halámek, CSc. Ř GA ČR GA17-13830S
216001 Modulace funkční konektivity kortikálních sítí vlivem STN DBS Ing. Josef Halámek, CSc. S MZ NV16-33798A
156001 Nanoliposomální systémy pro rychlou diagnostiku trombu pomocí MRI Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. S MZ NV16-30299A
153002 Perfuzní zobrazování v magnetické rezonanci pomocí komprimovaného snímání Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. Ř GA ČR GA16-13830S
178502 Abdominal water-fat MR imaging and quantification at ultra-high fields Ing. Radim Kořínek, Ph.D. Ř AV ČR MSM100651801
178501 Implementace MR technik pro kvantifikaci tukové frakce v silných magnetických polích. Ing. Radim Kořínek, Ph.D. Ř AV ČR L100651651
Zlepšení diagnostiky jaterních onemocnění pomocí speciálních kvantitativních metod magnetické resonance Ing. Radim Kořínek, Ph.D. S MŠMT 7AMB18AT023
495002 Optovláknové senzory pro měření v jaderných elektrárnách při nadprojektových haváriích Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. S MV ČR VI20172020099
491201 Kalibrace optických senzorových systémů a speciální senzory pro jaderné elektrárny Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004506
572301 Elektronová mikroskopie (WP8) Mgr. Zuzana Pokorná, Ph.D. S TA ČR TE01020118
722401 Komercializace výsledků výzkumu realizovaných v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Ing. Bohdan Růžička, Ph.D., MBA Ř TA ČR TG03010046
713002 Hydrogely s integrovanými hydrofobními nanodoménami - struktura, transportní a uvolňovací vlastnosti Mgr. Ota Samek, Dr. S GA ČR GA16-12477S
503001 Redukce dosvitu scintilátorů pro detektory elektronů v SEM RNDr. Petr Schauer, CSc. Ř GA ČR GA16-05631S
481101 Mikro a nano optika pro řízené směrování světla z LED zdrojů Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. S MPO FV10618
343002 Zvláštnosti konvektivního proudění a přenosu tepla v kryogenním heliu Ing. Pavel Urban, Ph.D. S GA ČR GA17-03572S
622301 Elektronová mikroskopie (WP4) Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. S TA ČR TE01020118
288501 Ventricular dyssynchrony assessment based on time-spatial distribution of high frequency QRS signals Ing. Filip Plešinger, Ph.D. Ř AV ČR MSM100651602
612301 Elektronová mikroskopie (WP6) Mgr. Aleš Paták, Ph.D. S TA ČR TE01020118
224301 Kvantovo-klasické analogie v mezních režimech přenosu tepla turbulentním prouděním Mgr. Michal Macek, Ph.D. Ř MŠMT CZ02269/00/00/18_070/0009944
588501 Studie vlastností ledovýchz vzorků pomocí environmentální elektronové mikroskopie Mgr. Lubica Vetráková, Ph.D. Ř
604301 Holografická endoskopie pro in vivo aplikace prof. Mgr. Tomáš Čižmár, Ph.D. Ř MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000476