Projekty

Dlouhodobý koncepční rozvoj 2012 – 2017, reg. č.: RVO:68081731

ÚPT č. Název projektu Řešitel v ÚPT Funkce Agentura Reg. č.
144302 Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging Ing. Zenon Starčuk, CSc. S MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775
140101 INSPIRE-MED INtegrovaná magnetická rezonanční spektroskopie a multimodální zobrazování pro výzkum a vzdělávání v medicíně Ing. Zenon Starčuk, CSc. S EC 813120
236001 Predikce Efektu Stimulace u pacientů s Epilepsií (PRESEnCE) Ing. Pavel Jurák, CSc. S MZ NV19-04-00343
443002 Vícedimenzionální nelineární optomechanika levitujících nanosystémů prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř GA ČR 19-17765S
Difraktivní a refraktivní optika pro pokročilé zabezpečení dokumentů a cenin doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. Ř MV ČR Vl3VS/735
621101 Návrh a výroba pokročilých difraktivních optických elementů a jejich aplikace do průmyslu doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. S MPO FV40197
Academic TTO Ing. Ilona Müllerová, DrSc. S MŠMT CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000626
552304 Centrum elektronové a fotonové optiky Ing. Ilona Müllerová, DrSc. Ř TA ČR TN01000008
591101 Scintilační detektory pro speciální použití v SEM Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. S MPO FV30271
High-tech chlazený držák vzorků s integrovanou detekcí elektronů a řídícím softwarem pro optimalizaci termodynamických podmínek v komoře vzorku EREM Ing. Vilém Neděla, Ph.D. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015020
582502 Ekologické epoxidové zalévací systémy pro elektrotechniku Ing. Vilém Neděla, Ph.D. S TA ČR TH04030007
583002 Spektroskopie a mikroskopie chemických látek v ledu pro environmentální a farmaceutické účely Ing. Vilém Neděla, Ph.D. S TA ČR 19-08239S
583003 Pokročilé simulace interakcí elektronů s plynem pro vysoce účinnou detekci sekundárních elektronů při dynamických in-situ experimentech v EREM. Ing. Vilém Neděla, Ph.D. Ř GA ČR 19-03909S
463001 Koherentně programovatelný zdroj neklasického světla Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S GA ČR 19-14988S
460904 Large Volume Metrology Applications Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET SRT_i05 LaVa
464301 Mezioborově orientovaná spolupráce v metrologii s chladnými kvantovými objekty a vláknovými sítěmi Ing. Ondřej Číp, Ph.D. Ř MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008460
18SIB06 TiFOON - Advanced time/frequency comparison and dissemination through optical telecommunication networks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET 18SIB06 TiFOON
460902 Coulomb Crystals for Clocks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET SRT-f07 CC4C
461101 Pokročilé systémy délkové měřící techniky pro limitní provozní podmínky Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S MPO FV10336
822503 Pokročilé metody laserové svařování pro automobilový průmysl doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Ř TA ČR TH04010366
Optomechanika koloidních fotonických struktur v slabě tlumeném režimu Mgr. Oto Brzobohatý Ph.D. Ř GA ČR 18-27546S
788901 Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenosy optických kmitočtů produktovaných vláknovými referencemi Ing. Jan Hrabina, Ph.D. Ř CESNET 634R1/2018
495002 Optovláknové senzory pro měření v jaderných elektrárnách při nadprojektových haváriích Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. S MV ČR VI20172020099
Metody přenosu a detekce scintilačního záření s optickými vlákny a energetickým rozlišením zdrojů ionizujícího záření Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. Ř MV ČR VI3VS/730
713003 Řízená evoluce bakterií produkujících polyhydroxyalkanoáty Mgr. Ota Samek, Dr. S GA ČR 19-20697S
713301 Biologická role polyhydroxyalkanoátů u cyanobakterií Mgr. Ota Samek, Dr. S GA ČR 19-29651L
481102 HyPerSpec - vývoj hyperspektrálních kamer pro biotechnologické aplikace a analýzu prvku Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. S MPO FV40455
104301 Lokalizace epileptického ložiska a pokročilá analýza vysokofrekvenčního intrakraniálního EEG Ing. Petr Klimeš Ř MŠMT LTAUSA18
840101 Super-Pixels: Redefining the way we sense the world. Stephen Simpson, Dr. S EC 829116
578501 Dynamický impaktní test jako metoda studia mechanických vlastností průmyslově využívaných ochranných vrstev Mgr. Josef Daniel Ř AV ČR L100651901
604301 Holografická endoskopie pro in vivo aplikace prof. Mgr. Tomáš Čižmár, Ph.D. Ř MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000476