Projekty

Dlouhodobý koncepční rozvoj 2012 – 2017, reg. č.: RVO:68081731

ÚPT č. Název projektu Řešitel v ÚPT Funkce Agentura Reg. č.
144301 Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Ing. Zenon Starčuk, CSc. S MŠMT LM2015062
140101 INSPIRE-MED INtegrovaná magnetická rezonanční spektroskopie a multimodální zobrazování pro výzkum a vzdělávání v medicíně Ing. Zenon Starčuk, CSc. S EC 813120
144302 Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging Ing. Zenon Starčuk, CSc. S MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775
236001 Predikce Efektu Stimulace u pacientů s Epilepsií (PRESEnCE) Ing. Pavel Jurák, CSc. S MZ NV19-04-00343
232201 Pokročilá technologie pro neinvazivní diagnostiku srdeční elektro-mechaniky - VDI monitor Ing. Pavel Jurák, CSc. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004993
443002 Vícedimenzionální nelineární optomechanika levitujících nanosystémů prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř GA ČR 19-17765S
451201 Aplikace pokročilých interferometrických metod pro měření povrchů v optické výrobě prof. Ing. Josef Lazar, Dr. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004735
452301 Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie prof. Ing. Josef Lazar, Dr. S TA ČR TE01020233
Difraktivní a refraktivní optika pro pokročilé zabezpečení dokumentů a cenin doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. Ř MV ČR Vl3VS/735
621101 Návrh a výroba pokročilých difraktivních optických elementů a jejich aplikace do průmyslu doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. S MPO FV40197
Academic TTO Ing. Ilona Müllerová, DrSc. S MŠMT CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000626
552303 Elektronová mikroskopie (WP9) Ing. Ilona Müllerová, DrSc. S TA ČR TE01020118
552304 Centrum elektronové a fotonové optiky Ing. Ilona Müllerová, DrSc. Ř TA ČR TN01000008
552301 Elektronová mikroskopie (WP2) Ing. Ilona Müllerová, DrSc. S TA ČR TE01020118
552302 Elektronová mikroskopie (WP3) Ing. Ilona Müllerová, DrSc. S TA ČR TE01020118
591101 Scintilační detektory pro speciální použití v SEM Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. S MPO FV30271
592301 Elektronová mikroskopie (WP1) Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. S TA ČR TE01020118
593002 Kvantitativní zobrazování radiačně senzitivních vzorků pomocí korelativní detekce signálů v cryo-SEM Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. Ř GA ČR GA17-15451S
583002 Spektroskopie a mikroskopie chemických látek v ledu pro environmentální a farmaceutické účely Ing. Vilém Neděla, Ph.D. S TA ČR 19-08239S
583003 Pokročilé simulace interakcí elektronů s plynem pro vysoce účinnou detekci sekundárních elektronů při dynamických in-situ experimentech v EREM. Ing. Vilém Neděla, Ph.D. Ř GA ČR 19-03909S
581201 High-tech detekční systémy pro elektronovou mikroskopii Ing. Vilém Neděla, Ph.D. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004693
High-tech chlazený držák vzorků s integrovanou detekcí elektronů a řídícím softwarem pro optimalizaci termodynamických podmínek v komoře vzorku EREM Ing. Vilém Neděla, Ph.D. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015020
582502 Ekologické epoxidové zalévací systémy pro elektrotechniku Ing. Vilém Neděla, Ph.D. S TA ČR TH04030007
334301 Podpora členství ve Vědecko-technologické radě Mezinárodního ústavu chladírenského Ing. Aleš Srnka, CSc. Ř MŠMT LTV17024
460101 CLOck NETwork Services: Strategy and innovation for clock services over optical-fibre networks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EC 731107
460904 Large Volume Metrology Applications Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET SRT_i05 LaVa
463001 Koherentně programovatelný zdroj neklasického světla Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S GA ČR 19-14988S
461101 Pokročilé systémy délkové měřící techniky pro limitní provozní podmínky Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S MPO FV10336
460902 Coulomb Crystals for Clocks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET SRT-f07 CC4C
464301 Mezioborově orientovaná spolupráce v metrologii s chladnými kvantovými objekty a vláknovými sítěmi Ing. Ondřej Číp, Ph.D. Ř MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008460
18SIB06 TiFOON - Advanced time/frequency comparison and dissemination through optical telecommunication networks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET 18SIB06 TiFOON
461201 Laserové snímače délky pro diagnostiku geometrických rozměrů a povrchových vad v přesném strojírenství Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004676
822503 Pokročilé metody laserové svařování pro automobilový průmysl doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Ř TA ČR TH04010366
113003 Komplexní umělé elektromagnetické struktury a nanostruktury prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. S GA ČR GA17-00607S
Optomechanika koloidních fotonických struktur v slabě tlumeném režimu Mgr. Oto Brzobohatý Ph.D. Ř GA ČR 18-27546S
562301 Elektronová mikroskopie (WP5) RNDr. Luděk Frank, DrSc. S TA ČR TE01020118
216001 Modulace funkční konektivity kortikálních sítí vlivem STN DBS Ing. Josef Halámek, CSc. S MZ NV16-33798A
213002 Analytické metody pro pokročilou identifikaci komorové dyssynchronie Ing. Josef Halámek, CSc. Ř GA ČR GA17-13830S
788901 Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenosy optických kmitočtů produktovaných vláknovými referencemi Ing. Jan Hrabina, Ph.D. Ř CESNET 634R1/2018
156001 Nanoliposomální systémy pro rychlou diagnostiku trombu pomocí MRI Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. S MZ NV16-30299A
178502 Abdominal water-fat MR imaging and quantification at ultra-high fields Ing. Radim Kořínek, Ph.D. Ř AV ČR MSM100651801
Zlepšení diagnostiky jaterních onemocnění pomocí speciálních kvantitativních metod magnetické resonance Ing. Radim Kořínek, Ph.D. S MŠMT 7AMB18AT023
495002 Optovláknové senzory pro měření v jaderných elektrárnách při nadprojektových haváriích Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. S MV ČR VI20172020099
491201 Kalibrace optických senzorových systémů a speciální senzory pro jaderné elektrárny Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004506
Metody přenosu a detekce scintilačního záření s optickými vlákny a energetickým rozlišením zdrojů ionizujícího záření Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. Ř MV ČR VI3VS/730
572301 Elektronová mikroskopie (WP8) Mgr. Zuzana Pokorná, Ph.D. S TA ČR TE01020118
722401 Komercializace výsledků výzkumu realizovaných v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Ing. Bohdan Růžička, Ph.D., MBA Ř TA ČR TG03010046
713301 Biologická role polyhydroxyalkanoátů u cyanobakterií Mgr. Ota Samek, Dr. S GA ČR 19-29651L
713003 Řízená evoluce bakterií produkujících polyhydroxyalkanoáty Mgr. Ota Samek, Dr. S GA ČR 19-20697S
481102 HyPerSpec - vývoj hyperspektrálních kamer pro biotechnologické aplikace a analýzu prvku Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. S MPO FV40455
481101 Mikro a nano optika pro řízené směrování světla z LED zdrojů Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. S MPO FV10618
343002 Zvláštnosti konvektivního proudění a přenosu tepla v kryogenním heliu Ing. Pavel Urban, Ph.D. S GA ČR GA17-03572S
104301 Lokalizace epileptického ložiska a pokročilá analýza vysokofrekvenčního intrakraniálního EEG Ing. Petr Klimeš Ř MŠMT LTAUSA18
840101 Super-Pixels: Redefining the way we sense the world. Stephen Simpson, Dr. S EC 829116
622301 Elektronová mikroskopie (WP4) Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. S TA ČR TE01020118
612301 Elektronová mikroskopie (WP6) Mgr. Aleš Paták, Ph.D. S TA ČR TE01020118
224301 Kvantovo-klasické analogie v mezních režimech přenosu tepla turbulentním prouděním Mgr. Michal Macek, Ph.D. Ř MŠMT CZ02269/00/00/18_070/0009944
578501 Dynamický impaktní test jako metoda studia mechanických vlastností průmyslově využívaných ochranných vrstev Mgr. Josef Daniel Ř AV ČR L100651901
588501 Studie vlastností ledovýchz vzorků pomocí environmentální elektronové mikroskopie Mgr. Lubica Vetráková, Ph.D. Ř
604301 Holografická endoskopie pro in vivo aplikace prof. Mgr. Tomáš Čižmár, Ph.D. Ř MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000476