Výzkum

Výzkum
Obraz unikátní struktury vyvinuté skupinou Elektronové litografie ÚPT pokračování
Výzkum
Článek Analysis of bacteriophage-host interaction by Raman tweezers byl publikován 1. září 2020 v odborném časopise Analytical Chemistry. Gratulujeme! pokračování
Výzkum
Netypické chování nanočástic, které američtí vědci popisují jako dlouho trvající „blikání“,  poprvé analyzovala Eliška Materna Mikmeková z ÚPT AV ČR, která s americkým týmem spolupracuje. pokračování
Výzkum
Na titulní stránce srpnového čísla předního Jordánského fyzikálního časopisu „Jordan Journal of Physics“ (JJP) vydávaného Univerzitou v Yarmouku, se objevily obrázky z bakalářské práce zpracovávané na ÚPT AV ČR. pokračování

Technologie pro pokročilou optiku a její průmyslová aplikace

Předmětem předkládaného projektu je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti optických prvků. Projekt bude řešen v účinné spolupráci mezi IQS nano s.r.o. a Ústavem přístrojové techniky AV ČR v. v. i. V předkládaném projektu jde především o výzkum a vývoj prototypů zařízení pro zápis laserovým svazkem a vývoj funkčních k bandážování vysokootáčkových rotorů a vývoj funkčních záznamů mikroreliefních předloh optických prvků.

Česky
Výzkum
Ústav přístrojové techniky AV ČR nabízí 23 témat letních stáží pro studenty. Staňte se na jeden prázdninový měsíc vědcem a zažijte dobrodružství z objevování ve špičkových laboratořích! pokračování
Výzkum
Spolupracující týmy vědců z University v St Andrews ve Skotsku a Ústavu přístrojové techniky AVČR v Brně vytvořily nový typ přesných mechanických „hodinek“, které se skládají z dvojlomné kuličky o velikosti krvinky uvězněné ve světelné pasti. pokračování
Výzkum
Dne 6. 3.2020 v 10:30h proběhne v přednáškovém sále ÚPT seminář na téma LiteScope: Výhody in-situ 3D korelativní mikroskopie spojením AFM a SEM technik. Téma představí Ing. Jan Neuman, Ph.D. pokračování

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Výzkum