Study

Researchers co-work with universities :

Masaryk University - www.muni.cz
Technical University - www.vutbr.cz
Charles University in Prague - www.cuni.cz

Palacky University in Olomouc - www.upol.cz
Radius Centre - https://centrumradius.cz/

In cooperation with universities, researchers work as trainers and consultants for bachelor, master and doctoral diploma theses.
 

Accredited doctoral study programs

University

Doctoral study program

Field of study

VUT v Brně, FEKT

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika

Biomedicínská elektronika a biokybernetika

VUT v Brně, FEKT

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika

Elektronika a sdělovací technika

VUT v Brně, FEKT

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika

Fyzikální elektronika a nanotechnologie

VUT v Brně, FEKT

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika

Mikroelektronika a technologie

VUT v Brně, FEKT

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika

Teleinformatika

VUT v Brně, FEKT

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika

Teoretická elektrotechnika

VUT v Brně, FEKT

Electrical Engineering and Communication

Biomedical Engineering and Biocybernetics

VUT v Brně, FEKT

Electrical Engineering and Communication

Electronics and Communication

VUT v Brně, FEKT

Electrical Engineering and Communication

Microelectronics and Technology

VUT v Brně, FEKT

Electrical Engineering and Communication

Physical Electronics and Nanotechnology

VUT v Brně, FEKT

Electrical Engineering and Communication

Teleinformatics

VUT v Brně, FEKT

Electrical Engineering and Communication

Teoretical Electrical Engineering

VUT v Brně, FSI

Fyzikální a materiálové inženýrství

Fyzikální a materiálové inženýrství

VUT v Brně, FSI

Physical and Materials Engineering

Physical and Materials Engineering

MU, PřF

Fyzika

Fyzika kondenzovaných látek

MU, PřF

Fyzika

Fyzika plazmatu

MU, PřF

Fyzika

Vlnová a částicová optika

UP v Olomouci, PřF

Fyzika

Optika a optoelektronika

UP v Olomouci, PřF

Physics

Optics and Optoelectronics