Vakuové pájení a žíhání

Skupina speciálních technologií disponuje rozsáhlými zkušenostmi s vakuovým pájením, a to např. stříbrem, mědí nebo niklovou pájkou. Ke spojování kovů s křehkými nekovovými materiály zavedla pájení tvárnými aktivními pájkami. Totéž zařízení se využívá i k žíhání součástek ve vakuu.

 

Pracoviště ÚPT disponuje dvěma vakuovými pecemi s následujícími parametry:

 

 • Modernizovaná vakuová pec PZ 810 z produkce Tesly Rožnov:
 • max. rozměry vsázky: průměr 350 mm, výška 590 mm,
 • max. dlouhodobá teplota 1400 °C, molybdenový topný a stínící systém,
 • vakuum 5×10-2 Pa až 1 Pa podle typu vsázky a pracovní teploty,
 • IR ohřev molybdenovým topným košem,
 • maximální rychlost nárůstu teploty 1500°C za hodinu,
 • chladnutí bez použití inertního chladiva (přirozené ve vysokém vakuu),
 • doba ochlazování okolo 8 hodin.
 • Laboratorní pec vlastní konstrukce, vhodná pro pájení a tepelné zpracování menších součástek:
 • rozměry vsázky: průměr 150 mm, výška 200 mm,
 • možnost nastavení komory pro pájení trubek o max. průměru 18 mm,
 • maximální teplota 1100°C.