Ve čtvrtek 21. 3. 2019 v Brně, na veletrhu Ampér / Optonika představil doc. Libor Mrňa z ÚPT AV ČR v rámci přednášek pro veřejnost téma „Využití šlírové metody pro studium laserového dělení materiálu“. Přednáška byla realizována za podpory Projektu Strategie AV 21, program "Světlo ve službách společnosti". pokračování
29.3.2019 - Laserové technologie
Dne 11. 4. 2018 se v přednáškovém sále ÚPT AV ČR uskutečnila přednáška Dr. Szymona Tofileho na téma:,,Laser micromachining for inhomogeneous materials in adhesive joints technology". pokračování
13.4.2018 - Laserové technologie
Dne 13.9. 2017 se v přednáškovém sále ÚFM AV ČR konal seminář, na kterém přednesl svůj příspěvek doc. Libor Mrňa, Ph.D., z ÚPT AV ČR, oddělení Koherenční optiky, na téma „Nové typy výkonových laserů a jejich využití pro pokročilé svařovací procesy“. Seminář se konal za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Světlo ve službách společnosti“ v součinnosti s programem „Nové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů“ pokračování
15.9.2017 - Laserové technologie
Ve dnech 26. – 29.6.2017 se 14 účastníků z ÚPT AV ČR, oddělení Koherenční optiky zúčastnilo Mezinárodního veletrhu „Laser World of Photonics 2017“, v Mnichově. Pracovní workshop byl realizován v rámci projektu Strategie AV21, program „Světlo ve službách společnosti“. pokračování
28.6.2017 - Laserové technologie
Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu pochází z Brna pokračování
8.10.2013 - Laserové technologie