Medicínské signály

Tým MediSIG poskytuje kompletní řešení měření a analýzy signálů v neurologii a kardiologii včetně obecné analýzy signálů a expertních služeb. Aktivity MediSIG zahrnují návrh nových neinvazivních diagnostických metod v kardiologii a neurologii,měření a zpracování signálů v lékařství a návrh a konstrukci experimentálních lékařských přístrojů a akvizičních systémů. Skupina spolupracuje s tuzemskými (především FN u sv. Anny, Brno) a zahraničními (předevšímMayo Clinic,MN, USA) lékařskými pracovišti na kompletních diagnostických postupech. Sempatří realizaceměřících a vyšetřovacích protokolů, návrh parametrů záznamů a kombinaceměřených fyziologických signálů, digitalizace a archivace dat, zpracování a detekce fyziologických parametrů a analýza a statistické vyhodnocení výsledků. Produktem mezioborové spolupráce jsou společné patenty a původní experimentální přístroje a metodiky.

Oblast kardiologie – metody pro neinvazivní diagnostiku vlastností krevního oběhu. Metody zahrnují neinvazivní diagnostiku kardiovaskulárních onemocnění zaměřenou předevšímna stanovenímíry rizika akutních srdečních příhod. Jedná se předevšímo náhlou srdeční smrt, arytmie, srdeční infarkty a selhání srdce, diagnostiku ischemických chorob, vysokého tlaku krve a inervace srdce po transplantaci. Diagnostika je založena na vyhodnocování vícesvodového signálu EKG, signálu krevního tlaku, srdečního výdeje, srdečních zvuků a dechové křivky. Součásti diagnostiky je též stanovení hemodynamických parametrů, pružnosti cév a regulačních vlastností krevního oběhu.

Oblast neurofyziologie – zpracování EEG, epilepsie a Parkinsonova choroba MediSIG poskytuje kompletní zpracování, analýzu a statistické vyhodnocení EEG záznamů z hlubokýchmoz­kových elektrod. Pacienti trpící farmakorezistentní epilepsiímohou být léčeni chirurgicky vyjmutímepilep­tického ložiska. Ve fázi přesné lokalizace epileptogenního ložiska jsou zaváděny tzv. hluboké mozkové elektrody. Unikátní záznamy EEG signálu z hlubokých elektrod umožňují vývoj novýchmetod pro analýzu evokovaných dějů, synchronizací a desynchronizací, hledání směrů šíření signálu a souvislostímezi jednotlivýmimoz­kovými strukturami při různé mentální činnosti a aktivitě vnímání.