Popularizační kryo-představení pro studenty 8. tř. ZŠ, 31.3.2023