Stacionární magnetická pole

Historické propojení skupiny s problematikou magnetické rezonance a supravodivých magnetů prohloubilo naše zkušenosti v následujících aktivitách:

 

  • mapování rozptylových magnetických polí s využitím Hallových sond,
  • precizní měření homogenních magnetických polí v rozsahu 0,7 – 13,7 T metodou využívající magnetické rezonance,
  • experimentální stanovení vlivu stacionárního magnetického pole až do 4,7 T na vyvíjené technické systémy,
  • návrhy a realizace supravodivých magnetických systémů s rotační symetrií.