Mikrofotonika

Využití optických metod k diagnostice látek nalézá v poslední době řadu nových aplikací od biologie až po jaderný průmysl. Mezi výhody těchto metod patří zejména rychlé a bezkontaktní měření, analýza výsledků v reálném čase a relativně nízké pořizovací náklady. Optické metody umožňují určit prvkové složení vzorku a rovněž typy chemických vazeb (např. u organických vzorků) s prostorovým rozlišením od jednotek mikrometrů po desítky metrů.

Skupina optických mikromanipulačních technik nabízí zkušenosti:

 

  • v oblasti konstrukce unikátních přístrojů pro diagnostiku, které využívají spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS) a Ramanovu spektroskopii,
  • v oblastech využití fokusovaných laserových svazků v mikrosvětě k bezkontaktnímu přemísťování mikroobjektů a jejich třídění, k vytváření mikrostruktur fotopolymerací, k modifikaci povrchů či objemů struktur laserovou (mikro)ablací,
  • v hledání nových metod identifikace mikroorganismů, jejich separace či destrukce.