Konzultace a školení o bezpečnosti v oblasti kryogenní techniky

Nebezpečí v oblasti kryogeniky jsou značná a nejsou na první pohled příliš zřetelná. Osoby pracující v této oblasti musí být dobře informovány a proškoleny, neboť hrozí vážné poškození zdraví (nízkoteplotní popáleniny, mechanická zranění, smrt udušením). Většina nádob na uchovávání zkapalněných plynů jsou tlakové nádoby, pro které platí velmi přísné předpisy pro výrobu, manipulaci i údržbu.

Nabízíme konzultace a školení v následujících oblastech:

 

  • bezpečnost práce s kryokapalinami,
  • bezpečnost při skladování a dopravě kryokapalin.