Depozice tenkých vrstev magnetronovým naprašováním a jejich dynamické rázové testování

Tenké vrstvy připravujeme pomocí vysokofrekvenčního magnetronového naprašování na komerčním zařízení LEYBOLD-HERAEUS Z 550. Toto zařízení umožňuje produkovat malé série nebo jednotlivé kusy substrátů s maximálním průměrem 100 mm a tloušťkou 20 mm. Naprašovačka je vybavena třemi magnetrony s průměrem terče 152 mm pro naprašování až tří různých materiálů během jednoho vakuového cyklu. Pro speciální účely je možné přivést na substrát elektrické napětí (tzv. naprašování s předpětím, iontové leptání) a podložku lze před depozicí ohřívat.

 

Aplikace magnetronového naprašování:

 

  • Deponujeme multivrstvy pro rentgenovou optiku v kombinacích dvojvrstev molybden/křemíkové, nikl/uhlíkové, skandium/křemíkové a.j., vhodné pro rentgenové záření v rozmezí vlnových délek od 12 nm do 50 nm. Maximální hodnoty odrazivosti pro kolmý dopad dosahují až 70 %.
  • Pro velmi krátké vlnové délky rentgenového záření (pod 4 nm) nemohou být multivrstvé systémy použity kvůli nerovnostem rozhraní, která způsobují značnou degradaci odrazivosti. Přesto jsou periodické multivrstvy použitelné pro šikmý dopad, při němž poskytují odrazivost mnohem vyšší než monovrstvové povlaky.

 

V současné době jsme jedním ze dvou pracovišť v ČR, která nabízejí charakterizaci tvrdých otěruvzdorných nanokompozitních a multivrstvých povlaků dynamickým rázovým testerem. Během testování je povrch vzorku cyklicky zatěžován úderem wolfram-karbidovou kuličkou, simulujícím dynamické namáhání systému vrstva/podložka například u razníků, obráběcích nástrojů, povlakovaných částí automobilových motorů a další.