AV21

av21 Na této webové stránce jsou soustředěny informace týkající se akcí realizovaných Ústavem přístrojové techniky AV ČR v. v. i. v rámci výzkumného programu „Diagnostické metody a techniky“ – jednoho z 18 okruhů, kterým se věnuje a které podporuje projekt špičkového výzkumu ve veřejném zájmu, známý jako Strategie Akademie věd AV21. av21
 

 

 
AV21
Témata realizovaná v roce 2020 za finančního přispění projektu Strategie AV21, program Diagnostické metody a techniky, jejímž koordinátorem je Ing. Ilona Müllerová, DrSc. pokračování
AV21
Výukové video na téma KUKÁTKO DO NANOSVĚTA! Tématem Vás provede herec Pavel Liška. Video bylo realizováno v rámci NEZkreslená věda. pokračování
AV21
Ve dnech 1. a 2. 10. 2020 se uskuteční workshop v rámci výzkumného programu Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život, kterého se zúčastní skupina Environmentální elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR, jako spoluřešitelé v rámci VP23. pokračování
AV21
Ve dnech 27. – 31. 7. 2020 se skupina Environmentální elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR zúčastnila mezinárodního workshopu na Universitě v Innsbrucku. pokračování
AV21
Ve dnech 21. 10. - 23. 10. 2020 se koná již 10. ročník Konference LASER 59, multioborové setkání lidí pracujícími s lasery. Pořadatelem je ÚPT AV ČR ve spolupráci s FÚ AV ČR, za přispění Projektu Strategie AV21, program „Světlo ve službách společnosti“. pokračování
AV21
Dne 25. 6. 2020 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR uskutečnil Workshop v rámci výzkumného programu Diagnostické metody a techniky. pokračování

Stránky