Zobrazování a analýza dat

ALISI je schopno optimalizovat protokolyměření a zpracování data k získání odpovědí na specifické otázky a provést nezbytnáměření. Vzhledemke složitosti technického vybavení a velké flexibilitě NMRměření je pro využití této techniky nejvhodnější organizační formou spolupráce, stavící na synergii odbornosti klienta a NMR kompetenci týmů ALISI.

MR zobrazování, lokalizovaná spektroskopie a spektroskopické zobrazování

 

 • Prostorovémapování 2D řezů nebo D objemů, prostorové rozlišení až cca 0,1×0,1×1mm (10 nL) nyní, 0,05×0,05×1 mm (2.5 nL) od r. 2011.
 • Obrazy zvýrazňující spinovou hustotu, časy T1, T2, T2*, difúzi, magnetickou susceptibilitu.
 • Molekulově-specifické obrazy (voda, tuk, specifické malé molekuly).
 • Kvantitativní zobrazení relaxace, difúze, perfúze, toku, změn teploty,magnetické susceptibility.
 • Mapování D prostorového rozložení vybranýchmalýchmo­lekul, zejména pro in vivo studie buněčných kultur, rostlin, extrahovaných tkání, malých zvířat (myš, potkan – od r. 2011).
 • Kvantifikace poměrů metabolitů in vivo.

 

Analýza MR dat

 

 • MR zobrazování a spektroskopické zobrazování: vlastní software Marevisi (vyvinutý ve spolupráci s National Research Council Canada – Institute for Biodiagnostics) – zpracování a vizualizace multidimenzio­nálních MR datových souborů.
 • MR spektroskopické zobrazování: kvantově mechanické simulace a vyhodnocení dat, software jMRUI (vyvíjený ve spolupráci s konsorciem evropských výzkumných institucí).
 • Specializovaná řešení vyhodnocení MR dat.
 • Vyhodnocení perfúzních studií.

 

Vzdělávání a výcvik

 

 • Kurzy na míru, demonstrace MR technik a výcvik MR operátorů pro pre- nebo postgraduální univerzitní programy nebo výzkumné pracovníky.