Workshop věnovaný kvantitativní MR spektroskopii

Ve dnech 7. až 9. září 2015 proběhl v Brně třídenní workshop věnovaný kvantitativní MR spektroskopii, určený zejména pro účastníky projektu Marie-Curie TRANSACT, ale otevřený i pro další zájemce o využívání MR spektroskopie a spektroskopického zobrazování v biomedicínském výzkumu. Jako přednášející vystoupili vedoucí prací TRANSACT z Belgie, Francie, Německa, Nizozemska, Švýcarska, Velké Británie a ČR, a pozvaní hosté z Rakouska a Švédska. Ústřední myšlenkou bylo propojit moderní MR spektroskopii se současnými možnostmi kvantitativního MR zobrazování pro výzkum mikrostruktury a funkce patogenních tkání a ukázat současné možnosti a problémy aplikace MR spektroskopie v biomedicínském výzkumu. Workshop proběhl v rámci evropského projektu TRANSACT s podporou projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky” (Ing. Zenon Starčuk, CSc.). Podpora AV21 umožnila workshop otevřít domácí odborné veřejnosti se zájmem o MR spektroskopii, čehož využili studenti i MR odborníci MU a ÚPT, kteří nejsou zapojeni do projektu TRANSACT.

 

av21