Workshop na téma: Testování nových metod vysokorozlišovací EREM pro studium specificky značených rostlinných vzorků

Dne 2. 5. 2019 se v laboratořích elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR  konal workshop, který byl zaměřen na představení a testování nových metod pro pozorování nativních rostlinných vzorků v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu (EREM). Workshopu se zúčastnilo 8 vědců a to ze skupiny Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AVČR, v. v. i., Ústavu experimentální botaniky AVČR, v. v. i a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pracovní setkání přineslo nová témata v oblasti vědecké spolupráce mezi zúčastněnými partnery a jejich řešení vyústí v sepsání impaktované publikace.
Workshop byl realizován za finanční podpory projektu Strategie AV21, program Diagnostické metody a techniky, vedoucím tématu je dr. Vilém Neděla z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, skupina Environmentální elektronové mikroskopie.

 

AV21  AV21

AV21