Workshop "Mapování pigmentů a polymerů v mikroorganismech"

Dne 12. 9. 2018 se ve spolupráci s Fakultou chemickou VUT v Brně uskutečnil workshop pořádaný v rámci konference Chemistry and Life jako satelitní akce.
Workshop byl zaměřen v rámci aktivity AV21  na "Mapování pigmentů a polymerů v mikroorganismech". Zvaným hostem byla prof. Ines Fritz z Vídeňské university. Doc. Obruča a Dr. Samek přednesli dosažené výsledky, současné trendy a stav rozvoje zkoumaných technologií pro efektivní využití mikroorganismů v potravinářství a demonstrovali různé biotechnologické aplikace. Mimo jiné byly představeny nové trendy mapování pigmentů a polymerů v mikroorganismech a to přímo při jejich kultivaci. V souladu s řešením projektu bylo navázání spolupráce s mezinárodním pracovištěm reprezentovaným prof. Fritz, které řeší témata úzce spojené s projektem. V rámci workshopu proběhla posterová/panelová diskuse, kde došlo k živému zapojení studentů do tematiky projektu. Také byla diskutována spolupráce s biotechnologickou firmou o možnostech aplikačního potenciálu projektu a podání projektů do soutěže TAČR. Workshop byl určen pro širší veřejnost a  umožnil popularizaci získaných poznatků.
Workshop byl organizován Ústavem přístrojové techniky AV ČR oddělením Biofotoniky a optofluidiky  v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“ ve spolupráci s Fakultou chemickou VUT v Brně. Workshopu se zúčastnilo 25 účastníků z vědecké, veřejné i firemní oblasti.

AV21  AV21

 

AV21