Workshop Holografická Endoskopie - GATES

V minulém roce vznikly dva vědecké týmy zabývající se problematikou příbuznou holografické endoskopii, první na ÚPT AVČR (financovaný z projektu MŠMT OP VVV Excelentní týmy), druhý na Leibniz-IPHT v Jeně (financovaný převážně z projektu ERC CoG).

Holographic Endoscopy


Workshop, který proběhne v listopadu 2018 (od 13. do 16.) je první interakcí mezi oběma týmy a poslouží k výměně odborných znalostí a navázání spolupráce. Workshop bude provázen přenáškami vedoucích pracovníků obou institucí (prof. Tomáš Čižmár, prof. Pavel Zemánek, Dr. Daniele Hamm a klíčovým zahraničním partnerem v oblasti neurovědeckého výzkumu (Dr. Nathalie Rochefort z University v Edinburghu).
Cílem holografické endoskopie je vyvinout vybavení a metodiku pro in vivo zobrazování hloubkových mozkových neuronů v jejich přirozeném prostředí a jejich vzájemné působení v rámci specifických neuronálních okruhů. To vše uvnitř mozku volně se pohybujících zvířecích modelů bez anestezie, přičemž tyto modely zažívají složité smyslové podněty. To umožní jak přímé pozorování neuronových procesů na úrovni dendritických trnu (tvorba paměti), tak i procesů vedoucích k nástupu a progresi u těžkých neurologických poruch, jako je Alzheimerova choroba.
Workshop holografické endoskopie GATES se zaměří zejména na plánování prvních experimentů uvnitř živých zvířecích modelů na půdě ÚPT AVČR.

Spolupracujících pracoviště:
    • Leibniz-Institut für Photonische Technologien e.V.
    • Centre for Discovery Brain Sciences, The University of Edinburgh

Workshop je organizován za podpory projektu AV21.

AV21