Výstava KUK nyní ve VIDA! Science Centre Brno.

Zábavní vědecký park VIDA! hostí výstavu s názvem KUK připravenou ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v. v. i.. Výstava  představuje dobrodružnou výpravu ze světa viditelného pouhým okem až k částicím menším než atom. Čtyři tematické okruhy seznámí zájemce s výzkumy a přístroji z laboratoří předního vědeckého pracoviště. Návštěvníci zjistí víc o elektronových mikroskopech, svařování laserem nebo pozorování chlazených levitujících nanočástic. „Na vlastní oči si také prohlédnou první stolní elektronový mikroskop, který oslnil i porotu světové výstavy EXPO 1958 v Bruselu a získal zlatou medaili“. Upozorňuje na vzácný exponát kurátorka výstavy Tereza Kopecká ze Střediska společných činností AV ČR. „Pomocí speciálního programu vyvinutého našimi vědci si lidé v reálném čase prohlédnou elektrickou činnost vlastního srdce. Objeví také, jaké miniaturní motivy skrývá hologram, který si mohou odnést i domů,“ dodala Kopecká.
Výstava KUK se zaměřuje především na nástroje poznání, tedy na nejrůznější přístroje. Ty bývají častokrát opomíjeny, přestože často hrají klíčovou roli. „Podobně jako při pohledu z okna nevnímáme okno samé, ale výhled, který nám nabízí, i při pohledu do okuláru nebo na obrazovku mikroskopu nevnímáme přístroj, ale obraz, který díky němu vidíme. Přesto hrají přístroje zcela zásadní roli v našem pohledu na realitu,“
Výstavu KUK  ve VIDA! můžete shlédnout od 21. září 2018 až do 1. března 2019 a je v ceně vstupenky do expozice.

Plakát

KUK  KUK  KUK