Vítězství v soutěži LBBB Initiative of the ISCE 2018 meeting

Soutěž LBBB Initiative of the ISCE 2018 meeting byla v loňském roce vyhlášena Mezinárodní společností pro počítačovou elektrokardiologii (angl. International Society for Computerized Electrocardiology, ISCE). Radovan Smíšek v konkurenci sedmi týmů obsadil první místo. Gratulujeme ke skvělému úspěchu!
Cílem soutěže bylo navrhnout automatický algoritmus pro detekci srdeční patologie s názvem blokáda levého Tawarova raménka. Tato patologie měla být detekována podle tzv. striktních kritérií. Radovan Smíšek, který se touto problematikou zabývá jako doktorand v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, skupiny medicínské signály, navrhl nejpřesnější algoritmus.
Klinický přínos navrženého algoritmu je ve výběru pacientů vhodných pro implantaci biventrikulárního kardiostimulátoru. Pacienti s chronickým srdečním selháním, u nichž je současně dle striktních kritérií detekována blokáda levého raménka mají vysokou pravděpodobnost, že implantace biventrikulárního kardiostimulátoru pacientovi pomůže. U ostatních pacientů s chronickým srdečním selháním je přínos pro pacienta menší nebo dokonce žádná a stimulátor je tak implantován zbytečně. Navržený algoritmus tedy může zabránit zatížení pacienta, uspořit čas lékařům a ušetřit peníze za nevhodný zákrok.

Více na:
https://www.ubmi.feec.vutbr.cz/radovan-smisek-dosahl-uspechu-v-mezinarodni-soutezi/

LBBB

Diplom