Veletrh vědy AV ČR

Zveme Vás na Veletrh vědy AV ČR, který se koná ve dnech 7. – 9. 6. 2018, v prostorách PVA EXPO   Praha, Letňany.
Pro návštěvníky Veletrhu jsou na stánku ÚPT připraveny ukázky současných výzkumných výsledků, doplněny o demonstrační ukázky realizované našimi vědci.
Seznámí se s exponáty z oddělení Elektronové mikroskopie, Speciální technologie, Magnetické rezonance a Kryogeniky nebo Koherenční optiky, přizpůsobené pro návštěvníky zábavnou formou.
Vědci Vám na stánku ÚPT představí základy oboru nízkých teplot formou zábavných pokusů. V průběhu dne proběhnou nízkoteplotní show, v rámci kterých představíme veřejnosti vlastnosti kapalného dusíku, základní kryogenní médium s teplotou -196 °C. S jeho pomocí předvedeme řadu názorných fyzikálních experimentů. Většinu z nich si návštěvníci budou moci vyzkoušet na vlastní kůži. Před jejich očima vyrobíme během chvilky hustou mlhu, z kapaliny dusíkový led či necháme levitovat supravodič v magnetickém poli. Podíváme se také na tanec dusíkových kapek na teplé podložce, vysvětlíme, jak se mění vlastnosti kovů, plastů i polovodičů za nízkých teplot a přiblížíme, jaké mohou mít předváděné jevy praktické využití."

Dále vědci představí absorpční kyvety, mezi nimiž bude i „vesmírná kyveta“, na jejíž vývoji se ÚPT  podílelo nemalou měrou.
Pro dětské návštěvníky bude připraven „Hrací koutek“ obsahující exponáty „Basic laser“ – hra s lasery:  2D optika, model mikroskopu či promítací lavice.
Návštěvník může nahlédnout do mozku či srdce, dokonce i bříška živé myšky, postačí k tomu dotyk na monitor. Jak zjistit nahnilý banán bez oloupání či proč naše zvířata spí na vyhřívané postýlce, to vše bude odhaleno u exponátů z oddělení Magnetické rezonance.
Pro návštěvníky bude k dispozici světelný mikroskop, na kterém si budou moci prohlédnout biologický materiál (motýlí křídlo, podrobně zrnko písku a další)
Ukázky hologramů odhalí, co vše se dá vložit pomocí nano technologií do nálepky o velikosti 30 x 30 mm. Některé vzorky si budou moci odnést.

Všichni jste srdečně zváni!

Veletrh vědy AV ČR  Veletrh vědy AV ČR  Veletrh vědy AV ČR  veletrh vedy  Zobrazení ryby