Vedení ÚPT AV ČR se ujímá Josef Lazar

Ve čtvrtek 1. července 2021 prof. Ing. Josef Lazar, Dr. oficiálně převzal vedení Ústavu přístrojové techniky AV ČR (ÚPT). Do čela instituce ho jmenovala 29. června 2021 předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. Josef Lazar, někdejší student Armina Delonga, byl mimo jiné členem Akademické rady AV ČR a stál u zrodu Centra transferu znalostí a technologií.

Josef Lazar nastoupil po studiích v roce 1989 jako odborný pracovník do oddělení Kvantových generátorů světla, tehdy ještě Ústavu přístrojové techniky ČSAV. Od roku 1996 se stal vedoucím týmu Koherentní polovodičové lasery a jejich aplikace a v roce 2003 vedoucím oddělení Koherenční optiky.
Josef Lazar se zaměřuje na optickou metrologii, laserovou techniku a kvantové technologie. V roce 2013 byl jmenován profesorem v oboru Sdělovací technika na Fakultě elektrotechniky
a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.  Diplomovou práci Josefu Lazarovi vedl světově uznávaný fyzik a zakladatel elektronové mikroskopie v Československu Arming Delong.  
K vědecké práci a vedení špičkového vědeckého týmu byl Josef Lazar  od toku 2013 zvolen do Akademické rady AV ČR. V této Radě působil i ve druhém funkčním období (od roku 2017), kde se především věnoval koordinaci přenosu znalostí a technologií do aplikační sféry a dohledu nad využíváním duševního vlastnictví.
Nový ředitel ÚPT kombinuje základní a aplikovaný výzkum a podporuje spolupráci mimo jiné s high-tech průmyslovými podniky v oblasti optiky, nanometrologie a přesného měření. Josef Lazar má na svém kontě jako řešitel i spoluřešitel velké množství projektů a grantů včetně těch mezinárodních.
V roce 2016 stál Lazar u vzniku Centra transferu znalostí a technologií, které metodicky napomáhá akademickým pracovištím s převedením výsledků výzkumu do praxe. V rámci pracovní skupiny při Ministerstvu průmyslu a obchodu se nově jmenovaný ředitel podílel na vytvoření metodické brožury s radami a doporučeními pro vznik spin-off a start-up firem v prostředí veřejných výzkumných institucí a vysokých škol. Jedná se o výsledek úsilí, které je součástí Národní inovační strategie „Czech Republic, the Country for the Future“.

Ve volných chvílích, kterých opravdu není mnoho, hraje Josef Lazar na banjo se skupinou Lodníci a občasně si zahraje se svými kolegy v hudebním seskupení ISIband, se kterým se účastnili několika ročníků akademického hudebního festivalu AFest. Dalšími zálibami jsou například i myslivost nebo cyklistika.

Foto: prof. Ing. Josef Lazar, Dr.


U příležitosti této události byla vydaná dne 30.6.2021  tisková zpráva, kterou převzala Česká tisková kancelář