Týden mozku - satelitní akce v Brně

Týden mozku je pořádán ve dnech 11.-17.3. 2019 jako každoročně v prostorách Akademie věd ČR v Praze na Národní ul. (www.tydenmozku.cz).
V letošním roce bude tato akce souběžně probíhat i v Brně, a to ve dnech 12.-13.3. v prostorách FNUSA.
Společná akce Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a jeho partnerských ústavů Akademie věd České republiky.
Akce bude probíhat v prostorách Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), budova B1, Pekařská 53, Brno (6. patro]
Týden mozku - satelitní akce v Brně program:
https://www.fnusa-icrc.org/cz/fnusa-icrc-akce

Ve středu  13.3.2019, 14:30-15:00 přednese příspěvek dr. Pavel Jurák na téma:  Nové technologie pro léčbu epilepsie za Ústav přístrojové techniky AV ČR a výzkumný tým Biomedicínské inženýrství FNUSA-ICRC

Anotace na přednášku:
Cílem současné medicíny je vyšší efektivita diagnostických metod a nižší zátěž pacienta. To dvojnásob platí u onemocnění mozku.  Mezi závažná a kvalitu života snižující onemocnění patří epilepsie, která nereaguje na lékovou léčbu. V současnosti u pacientů trpících touto chorobou probíhá složitý proces diagnostiky epileptický ložisek, na který navazuje chirurgická léčba. Jedná se o invazivní postup, který sebou přináší řadu rizik. V přednášce budou představeny nové technologie pro šetrnou léčbu epilepsie i vyhlídky do blízké budoucnosti.

Anotace brněnských přednášek a doprovodných akcí budou prezentovány také na webu www.tydenmozku.cz

Vstupné zdarma.

Týden mozku