Technologický výzkum v oblasti 3D svařování a řezání laserem