SignalPlant

Ve dnech 15 - 16. 11. 2018 proběhl třetí ročník workshopu SignalPlant, podpořený Strategií AV21. Workshop byl orientován na problematiku zpracování biologických signálů v programu SignalPlant, který je vyvíjený na UPT AVČR a je zdarma k dispozici veřejnosti. Mezi přednášející patřili nově dva zahraniční lektoři (Německo a Polsko), zbývající lektoři byli tuzemští (CEITEC, ICRC-FNUSA, Farmaceutická a veterinární klinika Brno a UPT).  Mezi návštěvníky patřili posluchači z ČR a SR. Workshopu se zúčastnilo 30 posluchačů a to z řad  zaměstnanců soukromých firem, podstatná část posluchačů však byli studenti.
První den probíhaly praktické příklady, které si účastníci aktivně zkoušeli na svých počítačích.
Druhý den workshop pokračoval teoretickými lekcemi, zároveň se představili významní zahraniční hosté workshopu, kteří prezentovali účastníkům své vědecké výzkumy. Michał Kuniecki, PhD, (Assistant professor in Institute of Psychology, Jagiellonian University, Kraków, Poland), který  představil téma Brain correlates of natural scene perception, a Fixation-Related fMRI approach a Dr.-Ing. Christoph Hoog Antink (Head of medical signal processing group at the Chair for Medical Information Technology, RWTH Aachen University of Technology, Aachen, Germany) který představil tématiku své vědecké činnosti Sensing and Sensor Fusion at the Chair for Medical Information Technology.
V závěru byly pro účastníky nachystány jednoduché kvízy.
Cílem workshopu bylo mimo jiné  navazování kontaktů pro budoucí spolupráci s možným mezinárodním dosahem.
Vedoucí tématu workshopu SignalPlant je dr. Filip Plešinger, oddělení Medicinské signály, ÚPT AV ČR. Workshop se konal za přispění projektu Strategie AV21, program „Diagnostické metody a techniky“.

Program workshopu

SignalPlant  SignalPlant  SignalPlant

SignalPlant

AV21