Setkání RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc. a předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc. s vědci ÚPT AV ČR, v.v.i.

V pondělí 24. června 2019 navštívil ÚPT AV ČR RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. - místopředseda a člen předsednictva Akademické rady pověřený koordinací koncepce II. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 4.– 6. sekce, včetně sledování a koordinace projektu BIOCEV ve vztahu k AV ČR. Dr. Z. Havlas se sešel s vedoucími jednotlivých oddělení ústavu a konzultoval s nimi téma transferu znalostí a technologií. Setkání podpořila svou návštěvou i předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc..

 

Setkání RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc. a předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., s vědci Ústavu přístrojové techniky AV ČR  Setkání RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc. a předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., s vědci Ústavu přístrojové techniky AV ČR