Seminář Pokročilé neinvazivní postupy pro diagnostiku v humánním i veterinárním lékařství a biologii

Seminář na téma Pokročilé neinvazivní postupy pro diagnostiku v humánním i veterinárním lékařství a biologii v rámci projektu Strategie AV 21, program “Diagnostické metody a techniky” se konal 22. října 2015 v prostorách Ústavu přístrojové techniky AV ČR v. v. i.. Seminář zahájil Ing. Pavel Jurák, CSc., koordinátor tématu, představením ÚPT AV ČR.

Následovaly přednášky vědeckých pracovníků ÚPT na téma:

  • Elektrofyziologie srdce a mozku, Pavel Jurák.
  • Elektronová mikroskopie, Tomáš Radlička, Vilém Neděla
  • Magnetická rezonance v preklinickém výzkumu, Zenon Starčuk.
  • Využití Ramanovy spektroskopie pro studium života mikroorganismů, Ota Samek.

Příspěvky přednesli i hosté FÚ, Lucie Kubínová, Jakub Otáhal, Petr Ježek a ÚFE, Michal Cifra.

V odpoledních hodinách proběhla diskuse ohledně zapojení týmů a témat do Strategie AV21.

Byl též diskutován výběr nosných témat a možná synergie mezi pracovišti. V závěru semináře byla pro návštěvníky připravena exkurze po pracovišti ÚPT AV ČR.

Semináře se zúčastnilo 12 osob, jehož garantem byl Ing. Pavel Jurák, CSc., vedoucí odd. Medicínské signály, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

 

av21

 

av21