Seminář "Nové typy výkonových laserů a jejich využití pro pokročilé svařovací procesy"

Dne 13.9. 2017 se v přednáškovém sále  ÚFM AV ČR konal seminář, na kterém přednesl svůj příspěvek doc. Libor Mrňa, Ph.D., z ÚPT AV ČR, oddělení Koherenční optiky, na téma „Nové typy výkonových laserů a jejich využití pro pokročilé svařovací procesy“.
 „V současné době se v průmyslu začínají v masivním měřítku rozšiřovat nové typy pevnolátkových laserů. Kromě výhodnější kratší vlnové délky a vysoké energetické účinnosti nabízejí další benefity, které umožňují rozvoj stávajících technologií jako je např. laserové svařování. Zde vznikají nové metody jako je skenerové svařování nebo svařování s rozmítaným svazkem, případně hybridní metody kombinující laser s obloukovým svařováním v jedné svarové lázni. Tyto metody umožňují svařování obtížně svařitelných materiálu jako je např. měď či hliník a zlepšují vlastnosti svarů dvou různých materiálů“. Dodává L. Mrňa.
Seminář se konal za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Světlo ve službách společnosti“, který koordinuje FZÚ AV ČR v součinnosti s programem „Nové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů“ jehož koordinátorem je ÚFM AV ČR.
Semináře se zúčastnilo 22 posluchačů.

 

av21  av21

 

av21