První mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice

av21

 

 

Ústav přístrojové techniky AV ČR uspořádal ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR první mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice. Pod vedením Ing. Jaroslava Soboty, CSc., z oddělení Speciálních technologií ÚPT a RNDr. Karla Koláčka, CSc., z oddělení Impulsních plazmových systémů ÚFP se v Praze 26. a 27. října 2015 uskutečnilo první setkání vědců v tomto oboru s významnou mezinárodní účastí. O optice přijeli diskutovat a přednášet mimo jiné například prof. L. Juschkin z RWTH Aachen University v Německu, prof. L. Pína z ČVUT nebo prof. I. Artyukov z moskevského P. N. Lebedev Physical Institute RAS.

Během dvou dnů stihli vědci zabrousit do čtyř tematických bloků: Optické prvky pro rentgenovou a EUV optiku, Zdroje rentgenového a EUV záření, Aplikace optických prvků pro zobrazování a fokusaci a Aplikace optických prvků pro spektroskopii a interferometrii. Bonusem pro účastníky byla prohlídka čistých prostor centra PALS, které jsou běžně návštěvníkům nepřístupné. Workshopu se zúčastnilo 20 osob a byl jednou z prvních akcí v rámci výzkumného programu Diagnostické metody a techniky – jednoho ze 14 okruhů, kterým se věnuje a které financuje projekt špičkového výzkumu ve veřejném zájmu známý jako Strategie AV21.

Více na http://www.isibrno.cz/x&xuv/

 

av21