Přednáška "Zdokonalení přeměny energie v nanokrystalech dopovaných vzácnými zeminami za využití uspořádaných struktur plasmonů"

Dne 15.8.2019 v 10 hodin se v přednáškovém sale ÚPT AV ČR (ÚPT) koná přednáška na téma “Zdokonalení přeměny energie v nanokrystalech dopovaných vzácnými zeminami za využití uspořádaných struktur plasmonů“.
Téma představí Prof. Steven Smith, vědec v oboru nanotechnologií, který v současné době působí na School of Mines and Technology, v Jižní Dakotě.
Abstrakt: Spektroskopické zobrazování se používá k výzkumu přeměny energie (ETU) povrchových plasmonových polaritonů (SPP) dopovaných vzácnými zeminami NaYF4:Yb3+ a Ln3+ up-konvertující nanočástice (UCNP) na nanostrukturovaných substrátech z ušlechtilých kovů, včetně uspořádaných struktur Au nano-sloupků a nano-dutinek s optickými rezonancemi shodnými s absorpcí iontů vzácných zemin (Yb3+) nebo emisemi (Er3+, Tm3+) energie. Mechanismy, jež vedly k vypozorování zdokonalení přeměny a závislosti sil jsou vysvětleny za použití analytických a výpočetních modelů, v souvislosti s pozorovaným zlepšením kinetiky systému ETU a fotonických vlastností substrátů.

Prof. Smith

 

Enhancing Energy Transfer Upconversion in Rare Earth Doped Nano-Crystals using Plasmonic Nano-Arrays
Prof. Steven Smith
Nanoscience and Nanoengineering, South Dakota School of Mines and Technology,


Abstract- Spectroscopic imaging is used to investigate surface plasmon polariton (SPP) enhanced energy transfer upconversion (ETU) of rare-earth doped NaYF4:Yb3+,Ln3+ upconverting nano-particles (UCNPs) on noble metal nano-structured substrates, including arrays of Au nano-pillars and nano-cavities with optical resonances coincident with rare-earth ion absorption (Yb3+) or emission (Er3+,Tm3+) energies. The mechanisms for the observed enhancement and power dependence are understood through analytical and computational models, relating the observed enhancement to kinetics of the ETU system and the photonic properties of the substrates.