Přednáška "Využití šlírové metody pro studium laserového dělení materiálu" na veletrhu Ampér / Optonika

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 v Brně na veletrhu Ampér / Optonika představil doc. Libor Mrňa z Ústavu přístrojové techniky AV ČR v rámci přednášek pro veřejnost téma „Využití šlírové metody pro studium laserového dělení materiálu“.
Laserový dělící proces je z fyzikálního hlediska komplikovanou záležitostí. Jednou z klíčových rolí hraje řezný plyn, jehož proudění odstraňuje laserem natavený materiál z řezné spáry. Plyn proudící skrze řeznou spáru nelze pozorovat přímo, neboť je obklopen kovem.
Prakticky jedinou možností jak toto proudění zpřístupnit studiu je nahradit kov skleněným blokem s vytvořenou řeznou spárou, a proudění pak vizualizovat pomocí šlírové metody. Byla provedena řada experimentů s procesními parametry stejnými jak v reálném řezném procesu a získána řada experimentálních dat – šlírogramů zobrazujících proudění uvnitř řezné spáry. Tyto experimenty prokázaly, že rozložení rychlostního pole je poměrně komplikované.
Přednáška byla realizována za podpory Projektu Strategie AV 21, program "Světlo ve službách společnosti". Řešitelem tématu je doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, oddělení Koherenční optika, skupina Laserové technologie.


Více o přednáškách na odkaze
http://www.amper.cz/amper-2019/forum-optonika-2019.html

Ampér / Optonika

 

AV21