Přednáška "Tomografická atomová sonda a iontová autoemisní mikroskopie na Technologickém Institutu v Karlsruhe (KIT)"

Dne 5. – 7. srpna 2019 navštíví Ústav přístrojové techniky AV ČR (ÚPT) Dr. Torben Boll z Technologického Institutu v Karlsruhe. Dr. T. Boll spolupracuje se skupinou Elektronové litografie, oddělení Speciální technologie ÚPT. V rámci pracovní návštěvy je plánovaná dne 6. srpna 2019 v 10:00h přednáška, na které Dr. T. Boll představí téma svého výzkumu Tomografická atomová sonda (APT) a iontová autoemisní mikroskopie (FIM) na Technologickém Institutu v Karlsruhe.
Veřejná přednáška, na kterou jsou všichni zájemci o toto téma zváni, se uskuteční v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Tomografická atomová sonda a iontová autoemisní mikroskopie na Technologickém Institutu v Karlsruhe (KIT)

Atomová sondová tomografie (APT) umožňuje třírozměrnou analýzu distribuce látek s téměř atomárním rozlišením. Vzhledem k nedávnému vývoji této techniky je nyní možné použitím krátkých laserových pulzů odtrhnout ion jiným iontem z povrchu vzorku oxidu. Tímto bylo možné zkoumat rozhraní oxid-kov. S autoemisní iontovou mikroskopií (FIM) může být povrch APT zobrazen tak, aby byly jednotlivé atomy viditelné. V této prezentaci bude představeno APT jakožto technika a její možnosti pro výzkum materiálů se zaměřením na výzkum slitin NiAl- a NiAlCr s příměsemi B, Ti, Y, Hf.

Dr. Torben Boll pochází původně z Univerzity v Göttingenu, kde absolvoval svoje magisterské studium ve skupině zabývající se APT v roce 2006. Navazující doktorské studium absolvoval pod vedením prof. Kirchheima v oboru Materiálové fyziky na tomtéž ústavu. Postdoktorskou stáž strávil ve skupině nanotomografie prof. T. Al-Kassaba na Technická a přírodovědecká univerzitě krále Abdalláha v Saudské Arábii (2010-2014). Od roku 2014 navázal na tuto stáží ve skupině Krystyny Stiller ve švédském Göteborgu, na Univerzitě Chalmers. V současné době, v rámci svého odborného působení na KIT se Dr. T. Boll specializuje na výzkum intermetalických sloučenin jako např. Titan-Hliník, dále CdTe solární články, slitiny na bázi hliníku a přispěl také k rozvoji teoretických modelů a analýzy dat pro APT. V rámci jeho odbornosti se zabývá traké výzkumem dopovaných rozhraní v oxidech, které se formují na površích intermetalických sloučenin.