Přednáška “Develop multi-modality high field fMRI with concurrent fiber optic calcium and glutamate recording”

Dne 17.června 2019 v 15 hodin se v přednáškovém sále Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v. v. i. uskuteční veřejná přednáška Dr. Xin Yu, vedoucího výzkumné skupiny Translational Neuroimaging & Neural Control z Max Planck Institutu Biologické kybernetiky v Tübingenu , s názvem “Develop multi-modality high field fMRI with concurrent fiber optic calcium and glutamate recording”.
Přednáška bude realizovaná v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

ESIF