Návštěva z konference na téma nanotechnologie a pokročilé materiály

Dne 16. května 2019 navštívili laboratoře Ústavu přístrojovém techniky AV ČR účastníci Česko-německé vědecké konference na téma nanotechnologie a pokročilé materiály.
Hosté z Česka a Německa v rámci programu konference navštívili laboratoře na brněnských vědeckých institutech, jako jsou např. CEITEC VUT v Brně, Ústav přístrojové techniky AV ČR (ÚPT) a dále v brněnských společnostech, které se zabývají výrobou mikroskopických přístrojů.
Hlavními organizátory konference bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a německé Federální ministerstvo pro vzdělávání a výzkumu (BMBF) ve spolupráci s institutem CEITEC VUT v Brně.
Pro účastníky konference byla v ÚPT připravena exkurze odděleními Elektronové mikroskopie a Koherenční optiky. V prostorách laboratoří Elektronové mikroskopie měli návštěvníci možnost si prohlédnout UHV SLEEM (Ultravysokovakuový mikroskop SLEEM je zcela unikátní zařízení, které bylo vyvinuto a zkonstruováno na našem ústavu. Mikroskop je jedinečně přizpůsoben pro pozorování čistých povrchů vzorků, http://www.lem.isibrno.cz)  a  UHV SLEEM/ToF (Ultravysokovakuový mikroskop SLEEM/Time of Flight), laboratoř vysokorozlišovací rastrovací elektronové mikroskopie a charakterizace materiálů (Magellan) a neméně významná laboratoř environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM), vybavená speciálně upraveným mikroskopem Quanta 650FEG.
V laboratořích Koherenční optiky si návštěvníci prohlédli experimentální sestavu pro spektroskopii zchlazených iontů, zachycených v elektromagnetické pasti. Experiment směřuje k realizaci superpřesného zdroje optické frekvence, založeného na kvantové metrologii. V následující laboratoři se měli možnost obeznámit s dalšími projekty, řešenými oddělením Koherenční optiky, zaměřenými jak do oblasti fundamentální optické metrologie, tak i průmyslových měřicích metod. 
„Věřím, že tato konference přispěje k rozvíjení další takové úspěšné spolupráce a nových projektů, neboť obě strany se navzájem důkladně představily a našla se témata shodných výzkumných zájmů,“ zhodnotil konferenci ředitel CEITEC VUT Radimír Vrba

Více o konferenci na odkaze:
https://www.ceitec.cz/prestiz-cesko-nemecke-nanotechnologicke-konference-na-ceitec-podtrhla-ucast-vyznamnych-hostu/t10060

 

Návštěva z konference  Návštěva z konference  Návštěva z konference

Návštěva z konference  Návštěva z konference

Návštěva z konference