Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Na MSV v Brně byl ve dnech 14. – 18. září 2015 představen nový typ laseru na řezání plechů. Na vývoji zařízení se v rámci spolupráce s firmou HIWIN s.r.o. podílel Ústav přístrojové techniky AV ČR, v rámci konzultace a poradenství. Prezentace nového zařízení na MSV v Brně byla realizována za podpory Strategie AV21, program „Diagnostické metody a techniky“, jehož garantem byl doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. z oddělení Koherenční optiky, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

 

av21

 

av21