Mezinárodní setkání na Universität Innsbruck

Ve dnech 7. – 11. 8. 2018 se členové skupiny Environmentální elektronové mikroskopie ÚPT AV ČR zúčastní mezinárodního setkání za účelem rozšíření témat spolupráce v oblasti studia mikrostruktur a chemických analýz ledu, které proběhne na půdě Universität Innsbruck. „Jedná se o plynule navazující v loňském roce vzniklou spolupráci“, vysvětluje dr. Vilém Neděla, vedoucí skupiny Environmentální elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR.  Na programu je plánovaná odborná diskuze s profesorem T. Loertingem o naměřených výsledcích z oblasti chemie zamražených roztoků, realizovaných doktorandkou K. Imrichovou.  Předmětem setkání bude i konzultace o vývoji nového cryo-držáku pro EREM, který je součástí řešení podaného GAČR. Účast zástupců Ing. V. Neděly, Ph.D., Mgr. Ľ. Vetrákové, Ph.D., Mgr. K. Imrichové z ÚPT AV ČR je podporovaná v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“.

Pozorování hexagonálního ledu  Pozorování hexagonálního ledu

Pozorování hexagonálního ledu obklopeného kapalnou (A) a vykrystalizovanou (B) solankou pomocí EREM. Bledě šedá barva odpovídá ledu a bílá solance.

 

AV21