Mezinárodní setkání na Universität Innsbruck

Ve dnech 14. – 16. 6. 2017 se členové skupiny Environmentální elektronové mikroskopie ÚPT AV ČR zúčastní mezinárodního setkání za účelem navázání budoucí spolupráce v oblasti studia mikrostruktur a chemických analýz ledu, které proběhne na půdě Universität Innsbruck.
Organizátorem setkání jsou členové vědecké skupiny z oddělení Organické fotochemie Masarykovy univerzity v Brně, pod vedením Dr. Dominika Hegera. Účast zástupců Dr. V. Neděly a Ing. E. Tihlaříkové
z ÚPT AV ČR je podporovaná v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“.

 

Innsbruck