Hospodářské noviny - rozhovor s Šárkou Mikmekovou z ÚPT AV ČR

Téma „Dámám to nemusíte vysvětlovat víckrát“ redaktorka Simona Janíková představuje téma genderové nevyvážeností na tuzemských vysokých školách technického směru.

Šárka Mikmeková v rozhovoru porovnává rozdíl mezi muži a ženami v době svých studií a nyní, když je současně matkou a vědkyní – vedoucí vědecké skupiny.  
Právě ona se v průběhu doktorandského studia na stáži v Japonsku, kde následně dále pracovala ve společnosti JFE Steel se svým vědeckým kolegou Tomohiro Aoyamou podílela na vývoji nové zobrazovací metody - zviditelnění fází  v oceli. „V současné době se svým vědeckým týmem se snažíme vyvinout objektivní metodu  pro charakterizaci vícefázových ocelí.  Je důležité, aby ocel měla požadované vlastnosti, například aby byla pevná, ale zároveň i lehká,“ představuje svůj nynější výzkum na ÚPT AV ČR Šárka Mikmeková. 

Článek vyšel dne 20.9.2022, Hospodářské noviny, příloha - Automatizace a robotizace, strana 22

 

Šárka Mikmeková