FÓRUM OPTONIKA 2019

Fórum pořádá Česká a Slovenská společnost pro fotoniku. Nabízí odborníkům, obchodníkům, ale i široké veřejnosti, vše z oborů optiky a fotoniky. Mezi diskutovynými tématy byly zmíněny také lasery a jejich využití ve výzkumu, senzory, optické vlnovody, fotonická komunikace a fotonické sítě, analýza a využití nanostruktur a mnohé další.
V rámci Fórum Optonika představili svá témata i vědci z ÚPT

  • Využití šlírové metody pro studium laserového dělení materiálu - Doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D., Přednáška byla realizována za podpory Projektu Strategie AV 21, program "Světlo ve službách společnosti"
  • Evropská síť pro přenos přesné frekvence a času z atomových a optických hodin - Ing. Ondřej Číp, Ph.D.,
  • Světelné motory - Ing. Petr Jákl, Ph.D.
  • Přenosy optických frekvencí po optických vláknech v České republice - Mgr. Lenka Pravdová, Ph.D.


Přednášky byly uskutečněny pod záštitou projektu CLONETS - CLOckNETwork Services: Strategy and innovation for clock services over optical-fibre networks. Cílem projektu je studie a příprava podkladů pro výstavbu panevropské optické sítě zajišťující vysoce kvalitní služby přenosu a distribuce přesného času a stabilní frekvence.
(zdroj https://www.cesnet.cz/2018/01/v-praze-probiha-jednani-projektu-clonets/ )
Projekt je financován z H2020-EU.1.4.2.1. - Exploiting the innovation potential of research infrastructures (https://www.clonets.eu/).


Více informací na odkaze:
http://www.amper.cz/amper-2019/forum-optonika-2019.html

Optonika 2019  Optonika 2019

Optonika 2019  Optonika 2019

 

AV21