Course "Electron microscopy and Raman spectroscopy for life sciences analysis"

Termín: 29.11. - 1.12.2023

Místo konání: Ústav přístrojové techniky AVČR, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno

Tým Centrální laboratoře Elektronové mikroskopie a Ramanovy spektroskopie na Ústavu přístrojové techniky AV ČR si vás dovoluje pozvat na třídenní praktický kurz "Elektronová mikroskopie a Ramanova spektroskopie pro analýzu v oblasti věd o živé přírodě".

Kurz je určen studentům vysokých škol a mladým vědeckým pracovníkům v oblasti věd o živé přírodě a jemných materiálů, kteří plánují využívat pokročilé zobrazovací a analytické metody ve svém výzkumu.

Účastníci se seznámí s principy elektronové mikroskopie a Ramanovy spektroskopie, získají přehled o pokročilých metodách a vyzkouší si práci v laboratoři.

Termín pro registraci je 23. listopadu, 2023.

Těšíme se na vaši účast!

Za organizační tým,

Kamila Hrubanová

Registrace zde

Program průběžně aktualizujeme zde

Účast na kurzu je bezplatná. Vzhledem k tomu, že počet účastníků je omezen kapacitou laboratoří, vyhrazujeme si právo na výběr uchazečů. O přijetí vaší registrace budete kontaktováni do 27.11.2023. Je také možné zúčastnit se pouze přednášek dne 29. 11. 2023.

Více informací e-mail: hrubanova@isibrno.cz (tel. +420 773 639 872)

Workshop je pořádán za podpory projektu "Strategie AV21 Akademie věd ČR", výzkumných programů "Průlomové technologie pro budoucnost - senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie" a "Udržitelná energetika" a také ve spolupráci s Czech-BioImaging (LM2023050 MSMT CR).

 

AV21  CZBI