Blikající nanokrystaly mohou přeměnit oxid uhličitý na palivo.

Téma v reportáži ČT24 dne 23.8.20220 představila Eliška Materna Mikmeková, která svou analýzou potvrdila neobvyklé chování velmi malých krystalů oxidu titaničitého.