7. 12. 2018 Seminář AV21

Dne 7. 12. 2018 se konal v přednáškovém sále ÚPT AV ČR  seminář v rámci programu "Diagnostické metody a techniky" Projekt Strategie AV21. Posluchači byli seznámeni s výzkumnými  výsledky jednotlivých témat.
V průběhu roku 2018 bylo řešeno 15 témat ve spolupráci s 9 partnerskými pracovišti a celou řadou spolupracujících pracovišť akademické i průmyslové sféry. Díky podpoře se podařilo navázat mnoho kontaktů jak v České republice, tak i v zahraničí a nepochybně tak zviditelnit výsledky práce ústavů Akademie mezi laickou i odbornou veřejností.
Jednotlivá témata realizovaná v rámci programu VP06 - Diagnostické metody a techniky jsou zde.

 

Seminář AV21  Seminář AV21  Seminář AV21  Seminář AV21

 

AV21