Ocenění

Ocenění
Tým z ÚPT AV ČR, v. v. i. získal prestižní cenu Japonské mikroskopické společnosti pokračování
Ocenění
Tým z Ústavu přístrojové techniky Akademie Věd obsadil první a druhé místo v soutěži Computing in Cardiology/Physionet Challenge 2015 za algoritmy pro detekci život ohrožujících arytmií. pokračování
Ocenění
Vědci z ÚPT AV ČR získali Cenu Wernera von Siemense za demonstraci světelného tažného svazku pokračování
Ocenění
Národní cenu "Česká hlava - Invence" získala naše paní ředitelka Ilona Müllerová pokračování
Ocenění
Vítězkou soutěže o nejlepší Ph.D. disertaci, vyhlášenou Československou mikroskopickou společností, se za rok 2012 stala Mgr. Zuzana Pokorná, Ph.D. za práci s názvem “Reflectivity of very low energy electrons from polycrystalline metal samples”. pokračování
Ocenění
Naši kolegové experimentálně demonstrovali světelný transport, třídění a samouspořádávání mikroobjektů "tažným" svazkem. Jejich článek o experimentálním potvrzení tohoto principu právě vyšel v nejnovějším čísle prestižního vědeckého časopisu Nature Photonics. pokračování

Stránky