Mezinárodní workshop "Korelativní in-vivo zobrazování rostlinných a bio-polymerních vzorků"

Ve dnech 27. – 31. 7. 2020 se uskuteční na Universitě v Innsbrucku mezinárodní workshop Korelativní in-vivo zobrazování rostlinných a bio-polymerních vzorků, jehož se zúčastní vědci ze skupiny Environmentální elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR a členové výzkumného týmu dr. Thomase Loertinga z Innsbrucké university. Tématem workshopu bude výzkum v oblasti studia mražených vzorků a ledu pomocí environmentální rastrovací elektronové mikroskopie a příprava společného článku obou týmů.
Setkání proběhne za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. Vedoucím tématu T20-01: Korelativní in-vivo zobrazování rostlinných a bio-polymerních vzorků je Ing. Vilém Neděla, Ph.D., z Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

 

AV21