Publikace - Mikroskopie pro materiálové vědy

Pro podrobné hledání publikací je možné využít on-line katalog ASEP.

 

 

Článek v odborném periodiku

2020

Kasl, J., Jandová, D., Mikmeková, Šárka, Ambrož, Ondřej. Characterization of Microstructure of Crept Samples of Dissimilar Weld Joint Using Standard and Advanced Electron Microscopy Techniques. Defect and Diffusion Forum. 2020, 405(NOV), 294-299. ISSN 1662-9507. ABSTRACT

Mikmeková, Šárka, Aoyama, T. Effect of Native Oxide on Reflectivity of Slow and Super Slow Electrons from Mild Steel Surface. Microscopy and Microanalysis. 2020, 26(S2), 1012-1014. ISSN 1431-9276. ABSTRACT

Mikmeková, Šárka, Ambrož, Ondřej, Piňos, Jakub. Přínos moderní rastrovací elektronové mikroskopie pro studium ocelí. Jemná mechanika a optika. 2020, 65(6), 171-174. ISSN 0447-6441.

Šebestová, Hana, Horník, Petr, Mrňa, Libor, Jambor, Michal, Horník, Vít, Pokorný, Pavel, Hutař, Pavel, Ambrož, Ondřej, Doležal, Pavel. Fatigue properties of laser and hybrid laser-TIG welds of thermo-mechanically rolled steels. Materials Science and Engineering A-Structural materials. 2020, 772(JAN), 138780. ISSN 0921-5093. ABSTRACT

2019

Aoyama, T., Mikmeková, Šárka, Hibino, H., Okuda, K. Visualization of three different phases in a multiphase steel by scanning electron microscopy at 1 eV landing energy. Ultramicroscopy.  2019, 204(SEP), 1-5. ISSN 0304-3991. ABSTRACT

Dražanová, Eva, Krátká, Lucie, Vaškovicová, Naděžda, Skoupý, Radim, Horská, K., Babinská, Z., Kotolová, H., Vrlíková, Lucie, Buchtová, Marcela, Starčuk jr., Zenon, Rudá-Kučerová, J. Olanzapine exposure diminishes perfusion and decreases volume of sensorimotor cortex in rats. Pharmacological Reports.  2019, 71(5), 839-847. ISSN 1734-1140. ABSTRACT

Garajová, M., Mrva, M., Vaškovicová, Naděžda, Martinka, M., Melicherová, J., Valigurová, A. Cellulose fibrils formation and organisation of cytoskeleton during encystment are essential for Acanthamoeba cyst wall architecture. Scientific Reports.  2019, 9(1), 4466. ABSTRACT

Knötigová, P.T., Mašek, J., Hubatka, F., Kotouček, J., Kulich, P., Šimečková, P., Bartheldyová, E., Machala, M., Švadláková, T., Krejsek, J., Vaškovicová, Naděžda, Skoupý, Radim, Krzyžánek, Vladislav, Macaulay, V., Katzuba, M., Fekete, Ladislav, Ashcheulov, Petr, Raška, M., Kratochvílová, Irena, Turánek, J. Application of Advanced Microscopic Methods to Study the Interaction of Carboxylated Fluorescent Nanodiamonds with Membrane Structures in THP-1 Cells: Activation of Inflammasome NLRP3 as the Result of Lysosome Destabilization. Molecular Pharmaceutics. 2019, 16(8), 3441-3451. ISSN 1543-8384. ABSTRACT

Lee, S., Kawamukai, D., Hishinuma, Y., Tsuchiya, T., Nishimura, K., Aida, T., Kikuchi, A., Mikmeková, Šárka, Taniguchi, H., Ikeno, S., Matsuda, K. Effect of Ti Addition on Microstructure of Superconducting Nb3Sn Wires Prepared Using Cu–based Ternary Alloys. Journal of Japan Institute of Copper. 2019, č. 1, 77-81.

Kováčiková, M., Paskerova, G.G., Diakin, A., Simdyanov, T.G., Vaškovicová, Naděžda, Valigurová, A. Motility and cytoskeletal organisation in the archigregarine Selenidium pygospionis (Apicomplexa): observations on native and experimentally affected parasites. Parasitology Research.  2019, 118(9), 2651-2667. ISSN 0932-0113. ABSTRACT

2018

Kováčiková, M., Vaškovicová, Naděžda, Nebesářová, Jana, Valigurová, A. Effect of jasplakinolide and cytochalasin D on cortical elements involved in the gliding motility of the eugregarine Gregarina garnhami (Apicomplexa). European Journal of Protistology.  2018, 66(OCT), 97-114. ISSN 0932-4739. ABSTRACT

Mikmeková, Šárka, Nakamichi, H., Nagoshi, M. Contrast of positively charged oxide precipitate in out-lens, in-lens and in-column SE image. Microscopy, 2018, vol.  67, iss. 1, pp. 11-17. ISSN 2050-5698. ABSTRACT 

2015

Mikmeková, Šárka, Yamada, K. Noro, H. Dual-phase steel structure visualized by extremely slow electrons. Microscopy, 2015, vol. 64, pp. iss. 6, pp. 437-443. ISSN 2050-5698. ABSTRACT

Mikmeková, Šárka, Yamada, K., Noro, H. Dual-phase steel structure visualized by fast, slow and very slow electrons. Microscopy, 2015, vol. 64, suppl. 1, i34. ISSN 2050-5698. ABSTRACT 

2013

Mikmeková, Šárka, Yamada, K., Noro, H. TRIP steel microstructure visualized by slow and very slow electrons. Microscopy. 2013, vol. 62, iss. 6, pp. 589-596. ISSN 2050-5698.  ABSTRACT 

Konferenční příspěvek – zahraniční konference

2020

Ambrož, Ondřej, Mikmeková, Šárka, Hegrová, J., Aoyama, T. Trip steel specimen preparation for advanced sem and EBSD. In: METAL 2020. 29th International Conference on Metallurgy and Materials. Proceedings. Ostrava: TANGER, 2020, s. 518-522. ISBN 978-80-87294-97-0. ISSN 2694-9296.

Mikmeková, Šárka, Ambrož, Ondřej, Hegrová, J., Aoyama, T. Study of secondary phases in trip steel by advanced sem and afm techniques. In: METAL 2020. 29th International Conference on Metallurgy and Materials. Proceedings. Ostrava: TANGER, 2020, s. 533-538. ISBN 978-80-87294-97-0. ISSN 2694-9296.

2018

Daniel, Benjamin, Radlička, Tomáš, Piňos, Jakub, Mikmeková, Šárka, Konvalina, Ivo, Frank, Luděk, Müllerová, Ilona. Very low energy electron transmission spectromicroscopy. In: Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation. Proceedings of the 16th International Seminar. Brno: Institute of Scientific Instruments The Czech Academy of Sciences, 2018, s. 14-15. ISBN 978-80-87441-23-7.

Konferenční příspěvek - tuzemská konference

2019

Ambrož, Ondřej, Mikmeková, Šárka. Pokročilé metody přípravy vzorků TRIP ocelí a jejich zobrazování moderními technikami rastrovacího elektronového mikroskopu. In: 56. slévárenské dny. Sborník přednášek. Brno: Česká slévárenská společnost, 2019, s. 125-131. ISBN 978-80-02-02882-6.

Patent

2018

Mikmeková, Šárka, Tsukiori, D., Nakamichi, H. (JFE STEEL CORPORATION): Method for separate visualization of ferrite phase, martensite phase, and austenite phase in multiple-phase steel by observation with electron scanning microscope, and multiple-phase steel piece for tissue observation. Číslo patentu: JP2018025513.

Nakamichi, H.,  Mikmeková, Šárka, Kazuhiko, Y. (JFE STEEL CORPORATION): High strength and high processability hot rolled steel sheet and manufacturing method therefor. Číslo patentu: JP2018003062.

2017

Tanaka, Y.,  Mikmeková, Šárka, Yamashita, T.,  Obata, Y. (JFE STEEL CORPORATION): High-strength cold-rolled steel sheet, and production method therefor. Číslo patentu: WO2017141587.

Tanaka, Y.,  Mikmeková, Šárka, Yamashita, T.,  Obata, Y. (JFE STEEL CORPORATION): High-strength cold-rolled steel sheet, and production method therefor. Číslo patentu: WO2017141588.

2016

Mikmeková, Šárka, Tsukiori, D., Tanaka, Y., Tanaka, T. (JFE STEEL CORPORATION): Method of separately visualizing austenite phase, martensite phase and bainitic-ferrite matrix in bainitic steel and bainitic steel specimen for microstructure observation. Číslo patentu: WO2016JP69957.

Mikmeková, Šarka, Tsukiori, D., Tanaka, Y. (JFE STEEL CORPORATION): Method of visualizing austenite phase in multiphase steel and multiphase steel specimen for microstructure observation. Číslo patentu: WO2016JP57259.

Smluvní výzkum

2018

Petrov, Michal, Vaškovicová, Naděžda, Krzyžánek, Vladislav. SMV-2018-18: Rastrovací elektronová mikroskopie biouhlů a půdních směsí. Brno: Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, 2018. 3 s.

Aplikované výsledky

2020

Čermák, Jan, Ambrož, Ondřej, Mikmeková, Šárka. Zařízení pro poloautomatické leptání metalografických vzorků. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2020. Funkční vzorek APL-2020-01.